NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten zet zich in voor vroedmeesterpad

4 december 2005

Natuurmonumenten zet zich in voor de vroedmeesterpad in Limburg. Dit is onderdeel van het project Ambition, dat staat voor Amphibian Biotope Improvement in the Netherlands, ofwel het verbeteren van de leefgebieden van amfibieŽn. Het Europese Life-natuurfonds financiert het project.

AmfibieŽn in Limburg
Natuurmonumenten neemt meerdere maatregelen voor een betere leefomgeving voor de vroedmeesterpad in Limburg. Natuurmonumenten legt poelen aan in het Geuldal en het Noordal. In de winter van 2004 is een poel aangelegd op landgoed Genhoes. Bij de poelen komen opgestapelde stenen, waarop de padden kunnen zonnebaden.

Vroedmeesterpad
De larven van de vroedmeesterpad hebben een brede staartzoom met donkere stippen. Het vrouwtje geeft het eisnoer aan het mannetje, die draagt het om zijn achterpoten. De vroedmeesterpad houdt van een gebied met veel schuilplaatsen en veel verschil tussen hoog en laag. De zon moet er goed schijnen, want dit amfibie heeft een vochtig warm microklimaat nodig, zoals in steen-, zand- en grindgroeven.

Verschillende natuurbeheerders werken in totaal in veertien gebieden aan verbetering, herstel en de ontwikkeling van nieuwe leefgebieden voor amfibieŽn. De projecten worden uitgevoerd in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Ambition richt zich op vijf soorten amfibieŽn die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten in Nederland staan, dit zijn de kamsalamander, de geelbuikvuurpad, de booomkikker, de vroedmeesterpad en de knoflookpad. Ambition duurt tot en met 2009. Naast de verbetering van de leefgebieden in Nederland, hoopt Ambition dat ook in Duitsland en BelgiŽ de leefgebieden van de amfibieŽn in een Europees worden verbeterd en uitgebreid. De volgende organisaties dragen bij aan het project:

  • Natuurmonumenten
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • De betrokken provincies
  • Landschap Overijssel
  • Staatsbosbeheer
  • Gelders Landschapsbeheer
  • Instandhouding Kleine landschapselementen Limburg (IKL)
  • Life-natuurfonds
  • RAVON  
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet