NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Brabant steekt 5,5 miljoen in 'Groen rondom de stad'

8 november 2005

Zes regionale groenprojecten in de stedelijke regio's krijgen in totaal € 5,5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant voor 'Groen rondom de stad'.

De projecten hebben tot doel de natuur in de regio te versterken en de recreatiemogelijkheden van de Brabantse burger in hun eigen omgeving te vergroten. Er zijn zes projecten geselecteerd in de regio's Eindhoven-Helmond, Bergen op Zoom-Roosendaal en Tilburg-Breda. In de komende tijd worden hierover convenanten afgesloten tussen de gemeenten en de provincie.

De grootste investering wordt gedaan in het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Het project Dommeldal-Gijzenrooij versterkt de Noord-Zuidverbinding tussen het gebied Nuenen-Eindhoven en Geldrop-Einghoven. Het project Gulbergen versterkt de Noord-Zuidverbinding tussen het gebied Nuenen-Helmond en Mierlo-Geldrop. Het Eindhovens kanaal versterkt juist de Oost-West verbinding tussen Eindhoven en Helmond. De investering van de Provincie, samengevoegd met de miljoenen die de gemeenten en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel investeren, zal de aantrekkingskracht van het gebied voor wandelaars en fietsers versterken.

Bij Bergen op Zoom en Roosendaal wordt vooral de zuidelijke stadsrand flink aangepakt. Er ontstaan nieuwe groene gebieden, deels voor de natuur en deels voor recreatie. Bij Bergen op Zoom wordt op een gebied van circa 110 hectare ongeveer 50 hectare aan natuur ingericht. De recreatie zal extensief zijn en worden bevorderd door de aanleg van fietspaden en de aanleg van 'struinnatuur'. Bijzonder is de relatie tussen natuurontwikkeling en stedelijke vernieuwing en de wijze waarop woningbouw is verweven met natuurontwikkeling. In Roosendaal vinden gelijksoortige ontwikkelingen plaats waar heel nadrukkelijk ook de link wordt gelegd met natuureducatie van de jeugd. In beide gebieden zal ook ruimte voor waterberging worden gereserveerd.

Het laatste project is 'De Groene Schakel' gelegen aan de noordkant tussen Etten-Leur en Breda. Dit project is een initiatief van de gemeente Etten-Leur en omvat de ontwikkeling van een verbinding tussen diverse nu nog geïsoleerde bos- en natuurgebieden. Het project is er op gericht een schakeling van droge en vochtige bossen tot stand te brengen. De nieuwe groenstructuur binnen de stedelijke regio zal tevens dienst gaan doen voor recreatieve uitloop voor de inwoners uit Breda en uit Etten-Leur.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet