NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman zegt steun toe aan veenweideboeren in Laag Holland

30 november 2005

Tijdens zijn bezoek vandaag aan Nationaal Landschap Laag Holland zegde minister Veerman (LNV) zijn steun toe aan de grote opgave waar vooral de veenweideboeren voor staan. "Als je het gebied vanuit de lucht ziet is het een bonte lappendeken", merkte Veerman op. "Je vraagt je dan af hoe het überhaupt mogelijk is dat hier nog geboerd kan worden."

De minister liet weten dat het Rijk haar schouders zet onder het ontwikkelen van een visie op het veenweidegebied. Van belang daarbij vindt hij het herstellen van de relatie tussen stad en platteland: "De consument moet weer weten waar producten vandaan komen." In dit verband wil hij zich inzetten om de gemeente Amsterdam te betrekken bij het vormgeven van Nationaal Landschap Laag Holland.

Veerman sprak verder zijn lof uit over het nieuwe veenweidepakket dat Laag Holland heeft ontwikkeld. De ministerie noemde dit een "fantastisch bewijs van samenwerking" tussen natuurbeheerders en boeren. Het veenweidepakket maakt het mogelijk om een goed beheer van weilanden te koppelen aan een hogere vergoeding voor het leveren van natuurdiensten door boeren. Veerman wil eveneens een bijdrage leveren aan de grondbank, een ander initiatief van Laag Holland. De 'bank' richt zich op het realiseren van structuurverbeteringen voor landbouw, natuur en andere functies. De bank is onder meer een belangrijk middel om te komen tot schaalvergroting van agrarische bedrijven. Hiertoe wordt grond aangekocht en vervolgens in gunstige (erf)pacht uitgegeven aan boeren. De grondbank start in 2006 en is in zijn opzet uniek voor Nederland. Tijdens zijn bezoek kreeg Veerman het eerste exemplaar van 'Investeren in behoud én ontwikkeling aangeboden'. In deze uitgave schetst Laag Holland de maatregelen die nodig zijn om het karakteristieke polderlandschap van veenweiden en droogmakerijen te behouden en te versterken.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet