NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Shell moet stoppen met affakkelen gas

14 november 2005

Tijdens een historische rechtszitting besliste het federale gerechtshof in Nigeria vandaag dat oliemaatschappijen als Shell moeten stoppen met het affakkelen van gas in de Niger Delta. Volgens het hof zijn deze praktijken in strijd met bepalingen uit de grondwet.

Rechter C. V. Nwokorie oordeelde dat het affakkelen ernstige schade aan mens en milieu toebrengt. Behalve Shell maken ook oliebedrijven ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf en Agip zich schuldig aan affakkelen. Ook deze bedrijven mogen niet langer meer affakkelen.

Affakkelen gebeurt nergens ter wereld op zulke grote schaal als in Nigeria. Door die uitstoot veroorzaakt Nigeria in zijn eentje meer broeikasgassen dan alle sub-saharalanden samen. De uitstoot gaat gepaard met een cocktail aan stoffen die al jarenlang de plaatselijke bevolking vergiftigt.

Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie: 'Dit is een geweldige overwinning voor de Nigerianen. Al decennialang hebben zij te kampen met de schadelijke gevolgen van het affakkelen van gas bij oliewinning. We hopen dat Shell nu ook de andere problemen, zoals de immense olievervuiling, gaat aanpakken.'

De rechtszaak is gestart door Jonah Gbemre, een vertegenwoordiger van de Iwerekan-gemeenschap in de Niger Delta. Friends of the Earth, de internationale milieuorganisatie waar Milieudefensie deel van uitmaakt, heeft de zaak mede-ondersteund. Afgelopen zaterdag nog is Shell, onder andere vanwege haar vervuilende schadelijke activiteiten in Nigeria, door Milieudefensie onderscheiden met de zogeheten 'Schone Schijn Award 2005'.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet