NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Veerman garandeert Drenthe Ecologische Verbindingszones

10 november 2005

In Drenthe kunnen vrijwel alle geplande Ecologische Verbindingszones (EVZ's) worden aangelegd. Minister Veerman van LNV heeft na bestuurlijk overleg met de provincie toegezegd dat het rijk hiervoor geld beschikbaar blijft stellen. Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) is blij met de ontstane duidelijkheid en houdt daarbij wel vast aan de afspraak dat uitwerking van de verbindingszones in nauw overleg met de direct betrokkenen en de regio plaatsvindt.

Gedurende geruime tijd was onduidelijk of er geld van het rijk zou komen voor de realisering van ecologische verbindingszones. Eind december werd in bestuurlijk overleg met de provincies afgesproken, dat het rijk geen nieuwe verplichtingen meer aangaat. Gezamenlijk zou in beeld worden gebracht aan welk criteria verbindingszones moeten voldoen om nog wel voor rijksgeld in aanmerking te komen. Daarover is deze zomer overeenstemming bereikt.

Het rijk betaalt alleen mee als er juridische of bestuurlijke verplichtingen voor een EVZ zijn aangegaan, bijvoorbeeld als die binnen een landinrichtingsproject valt. Het rijk stelt verder geld beschikbaar als een EVZ noodzakelijk is voor de realisering van een robuuste verbinding, als deze voor meer dan 75 procent is afgerond of als de EVZ van bijzonder belang is voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Gedeputeerde Edelenbosch: "We zullen het werk aan de ecologische verbindingszones weer oppakken en daarvoor binnenkort de verschillende partners in de gebieden benaderen".

In slechts twee gevallen wordt niet voldaan aan bovengenoemde criteria. Het gaat om de Ecologische Verbindingszones Peizerdiep - Tjonger en Esmeer - Witterveld. Dat betekent dat het provinciale beleid voor het grootste deel ongewijzigd kan worden voortgezet.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet