NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bewoners Randstad tegen bouwen in open ruimte

9 november 2005

Maar liefst 81 procent van de inwoners van de Randstad vindt dat er binnen de bestaande steden en dorpen gebouwd moet worden om het open landschap van het Groene Hart te behouden. Ook als dit meer geld kost dan bouwen in het groen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO, in opdracht van Milieudefensie, onder zowel de inwoners van het Groene Hart als omliggende steden.

Het herstructureren van oude bedrijventerreinen en creatief bouwen van woningen binnen de afgesproken verstedelijkingsgrenzen is weliswaar duurder, maar het verdient de voorkeur boven het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen, woonwijken en wegen in het groen. Dat vindt 81 procent van door TNS-NIPO ondervraagde inwoners van de Randstad. Tevens blijkt dat slechts 13 procent ruimte wil voor zogenaamde 'landgoederen' in het Groene Hart. Deze moeten volgens bestuurders plek bieden aan topmensen uit het internationale bedrijfsleven om zo de internationale concurrentiepositie van de Randstad als vestigingsplaats te versterken.

De uitslag van het onderzoek is gefaxt naar minister Veerman, kabinetsverantwoordelijke voor het Groene Hart en gedeputeerden Van der Sar (Zuid-Holland), Poelmann (Noord-Holland) en Lokker (Utrecht) . Milieudefensie roept hen op deze heldere boodschap vanmiddag mee te nemen in de bespreking van het 'Concept Ontwikkelingsprogramma Groene Hart' dat door de provinciebestuurders is opgesteld.

Milieudefensie vreest dat dit programma de ontwikkeling van de afgelopen veertig jaar, waarin gemeenten in het Groene Hart gestaag doorbouwden in het groen, verder zal aanjagen. Hierdoor zal volgens een recente studie van het Ruimtelijk Planbureau ('Het gedeelde land van de Randstad') het Groene Hart verder verstedelijken en uiteenvallen. (Zie bijgevoegde kaartje waarin het RPD de trends van de afgelopen decennia heeft doorgetrokken naar 2030)

'Het 'Concept Ontwikkelingsprogramma Groene Hart' stelt geen grenzen,' aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie. 'De provincies willen bouwplannen van gemeenten wel afstemmen, maar niet afremmen.' Zo sluiten de provincies zich bijvoorbeeld aan bij de plannen voor de Oude Rijnzone waarin mooie polders worden opgeofferd aan vele nieuwe bedrijventerreinen. Ook wijzen ze een nieuwe weg (A6-A9 verbinding) door het kwetsbare groengebied tussen Amsterdam, Bussum en het IJmeer niet af.

Milieudefensie roept minister Veerman op om de drie provincies hun huiswerk opnieuw te laten maken. De provincies moeten hun streekplannen serieus nemen en de gemeenten niet steeds weer de gelegenheid bieden buiten de afgesproken grenzen te bouwen. Alleen dan kan het Groene Hart als uniek groengebied temidden van de drukke Randstad worden behouden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet