NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

33 organisaties tekenen landschapsmanifest

1 november 2005

Vandaag ondertekenen 33 organisaties een landschapsmanifest in het stadhuis van Amersfoort. De ondertekenaars van het landschapmanifest hebben zich hiermee verbonden om een forse kwaliteitsverbetering van het Nederlandse landschap te bewerkstelligen. Het landschapsmanifest wordt hiermee onderschreven door een zeer brede coalitie, van maatschappelijke organisaties op het gebied van landschap tot projectontwikkelaars. Voorzitter van het landschapsmanifest is mevrouw A. van Vliet-Kuiper, burgemeester van Amersfoort. Vandaag wordt ook de Europese Landschapsconventie van kracht; het landschapsmanifest is een voorbeeld van een invulling van deze landschapsconventie.

De grote veranderingen in het landelijk gebied, zoals de toenemende hoeveelheid water die geborgen moet worden, veranderingen in de landbouw, de zoektocht naar nieuwe economische dragers en het gewijzigde ruimtelijke beleid van het rijk bieden kansen voor deze kwaliteitsverbetering. De ondertekenaars van het landschapsmanifest zoeken actief naar deze kansen, benutten ze en voeren ze uit.

In het landschapsmanifest staan vijf doelen verwoord:

  1. Landschap krijgt in ieders denken en handelen een plaats;
  2. In heel Nederland wordt het landschap mooier en voor de bevolking beleefbaar;
  3. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landschap;
  4. Landschap maakt een integraal onderdeel uit van besluitvorming;
  5. Nieuwe allianties op Europees niveau bevorderen debat, beleid, kennisuitwisseling en strategieŽn gericht op kwaliteitsverbetering van het landschap.

    De organisaties zeggen toe op veel verschillende manieren werken aan het bereiken van deze doelen. Zo komt er bijvoorbeeld een handboek landschapskwaliteit, fietstochten, ontwerpprijsvragen, verdere ontwikkeling van streekproducten die met respect voor landschap zijn geproduceerd, een cursuspakket voor beleidsambtenaren en internationale uitwisselingsprojecten.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet