NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opening ecologische zone in Amsterdam Zuidoost

18 oktober 2005

De werkzaamheden aan de ecologische zone schieten op en de verwachting is dan ook dat in februari 2006 de ecologische zone gereed is. Omdat het in het najaar nog niet zo koud is, wil verantwoordelijke stadsdeelwethouder van Amsterdam Zuidoost Pieter Litjens graag met de omwonenden op 18 oktober het glas heffen op de naderende voltooiing van dit initiatief.

De omwonenden hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de ecologische zone. De bewoneners hebben bij inspraakavonden hun bevindingen bekend gemaakt. Stadsdeelwethouder Pieter Litjens heeft deze bevindingen meegenomen in zijn plannen. Daarom wil hij ook de bewoners nadrukkelijk betrekken tijdens het heffen van de glazen. "Deze ecologische zone is van de bewoners. Ook zij hebben er aan meegewerkt. En dat zullen ze weten ook", aldus Pieter Litjens. Spelen, wandelen en fietsen, dat kan in het groen tussen de buurten Reigersbos en Gein. De strook was tot voor kort 'traditioneel' ingericht en de voorzieningen zoals paden en speelplekken konden wel een opknapbeurt gebruiken. Het stadsdeel en Groengebied Amstelland zijn hiermee aan de slag gegaan; fiets- en voetpaden zijn opgeknapt en een groot deel is ecologisch aangelegd. Betere voorzieningen, meer variatie in bloemen-, planten- en diersoorten De speelplekken worden op korte termijn aangepakt. Verantwoordelijk stadsdeelwethouder Pieter Litjens is er trots op. "Begin 2006 zal alles klaar zijn. Concreet betekent dit voor de gebruiker betere voorzieningen, meer variatie in bloemen-, planten- en diersoorten, en voor de kinderen een heerlijk stukje struinnatuur", aldus Pieter Litjens

'Ecologisch' betekent dat het groen op een natuurlijke wijze kan groeien en bloeien. Zo worden tussen Reigersbos en Gein de harde en verticale oevers 'omgetoverd' tot natuurvriendelijke oevers. Water- en oeverplanten hebben dan alle ruimte, en bieden een aantrekkelijke leefomgeving aan vissen, kikkers, padden, kleine zoogdieren, vlinders, libellen en vogels. Ook het beheer is afgestemd op de natuur. Zo wordt er vlakbij het water niet gemaaid, en in de naastgelegen vegetatie slechts één à twee keer per jaar. Verbetering waterkwaliteit Maar het is niet alleen maar mooi. "Nee, ook de waterkwaliteit verbetert. En met de natuurlijke oevers wordt het oppervlaktewater vergroot. Hierdoor verbetert de afvoer van regenwater in de omgeving", aldus stadsdeelwethouder Pieter Litjens.

De groenstrook tussen Reigersbos en Gein is een onderdeel van de 'hoofdgroenstructuur' van Gaasperdam. Pieter Litjens: "Dit is een aaneenschakeling van groenstroken en parken. Met de aanleg en het onderhoud van een hoofdgroenstructuur wil ik als bestuurder de bewoners een kwalitatief goede openbare ruimte bieden voor rust en recreatie".  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet