NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aantal lepelaars ondanks afname redelijk stabiel

27 oktober 2005

In de gebieden van Natuurmonumenten zijn dit jaar 429 broedparen lepelaars waargenomen. Ongeveer 200 minder dan vorig jaar. Het verschil zegt volgens beheerder Otto Overdijk niets over de Nederlandse omstandigheden. "Vooral de langdurige droogte in Spanje was van invloed." Overdijk: "Veel lepelaars hebben tijdens hun route naar het noorden dit jaar onvoldoende kunnen bijtanken in Spanje. Ze zijn van hun route afgeweken of teruggekeerd. Daardoor zijn er in heel West Europa dit jaar fors minder lepelaars geteld. Van 3859 broedparen in 2004 naar 1824 broedparen in 2005.

Schommelingen
De afname is geen reden voor zorg vindt de beheerder Waddengebied en initiatiefnemer van de internationale lepelaarwerkgroep. "Er zijn jaarlijks grote schommelingen in de tellingen. Natuurlijke invloeden zoals de droogte in Spanje zijn daarvan de oorzaak. Op termijn gezien gaat het heel goed met de lepelaar in Nederland."

Natte natuur
In 1970 broedden er 200 paar lepelaars in Nederland. Dit jaar zijn in ons land 1.400 broedparen waargenomen. De gebieden van Natuurmonumenten zijn goed voor eenderde van het totaal. Overdijk: 'Natuurmonumenten beheert relatief veel natte natuurgebieden en zorgt daar voor gunstige voorwaarden.'
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet