NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

10.000 vrijwilligers actief tijdens vijfde natuurwerkdag

8 november 2005

Maar liefst 10.000 vrijwilligers waren aanwezig bij de vijfde Natuurwerkdag. Met zijn allen hebben zij honderden hectaren natuurgebied onder handen genomen. Ook in Zwanenwater, Drents-Friese Wold en FochteloŽrveen en vele andere gebieden van Natuurmonumenten.

Groeiend succes
De opkomst is gegroeid van 1.150 deelnemers op tachtig locaties in 2001 naar 10.000 op 265 locaties in 2005. Voor veel mensen is de Natuurwerkdag een terugkerende activiteit op de eerste zaterdag van november. Onder professionele begeleiding zetten zij zich in voor de natuur, bijvoorbeeld met onderhoudswerkzaamheden zoals struiken snoeien, heide plaggen, gras hooien, wilgen knotten en broeihopen voor slangen aanleggen. Voor veel mensen is het lichamelijk inzetten voor natuur en landschap een manier om betrokkenheid te tonen bij hun leefomgeving. De vrijwilligers zijn onmisbaar bij met name het kleinschaliger onderhoud. Dit terwijl juist dit soort onderhoud voor het aanzien en de kwaliteit van natuur en landschap zeer belangrijk is.

Organisatie
De Natuurwerkdag is georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Vereniging Natuurmonumenten, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Staatsbosbeheer, Vobula, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, Scouting Nederland en enkele provinciale Landschappen.
De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, VSBfonds en de Nationale Postcode Loterij.

Natuurmonumenten en vrijwilligers
Niet alleen tijdens de Natuurwerkdag werken vrijwilligers in de gebieden van Natuurmonumenten. Het hele jaar helpen zo'n 1.700 vrijwilligers op regelmatige basis met beheer, voorlichting en inventarisatie van planten of dieren. Lees elders op onze website meer over Natuurmonumenten en vrijwilligers.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet