NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabants actief Randenbeheer gaat door in 2006

20 oktober 2005

De deelnemers aan het project Actief Randenbeheer Brabant (ARB) kunnen ook in 2006 rekenen op vergoeding voor hun werkzaamheden. De projectpartners hebben besloten om voor 2006 extra geld te investeren in de voortgang van ARB. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van Ä 524.200.

Het project zou eind dit jaar aflopen. De kans bestaat dat actief randenbeheer als regeling wordt opgenomen in het nieuwe Europese plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit subsidieprogramma start echter pas in 2007. Door de extra financiering van alle projectpartners is de dreiging afgewenteld dat actief randenbeheer in 2006 zou stokken.

Het project ARB is een proefproject waarin wordt bekeken op welke manier bewust en actief randenbeheer kan worden geÔntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering. Onder actief randenbeheer wordt verstaan het aanleggen van bufferstroken tussen sloten en teeltgewassen.

Het project is een gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Brabant, waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas, De Dommel en Rivierenland, Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA-Maas, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Landbouw Innovatie Bureau (LIB).

Het project Actief Randenbeheer Brabant krijgt financiŽle steun van de Europese Unie uit het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Meer informatie: www.randenbeheerbrabant.nl  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet