NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oud-minister De Graaf leidt IPO-visitatiecommissie Landelijk Gebied

7 oktober 2005

Mr. Th.C. de Graaf, oud-minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, zal leiding geven aan de visitatiecommissie Landelijk Gebied die het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft ingesteld. De visitatie heeft betrekking op de nieuwe verantwoordelijkheden die de provincies krijgen voor het beleid in het landelijk gebied. Centraal in de visitatie staat de vraag: ‘Zijn de provincies er klaar voor om per 1 januari 2007 volgens de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan?” Deze nieuwe werkwijze heeft betrekking op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Met de visitatie wordt beoogd dat de provincies relevante inzichten opdoen, geďnspireerd raken en impulsen krijgen om de voorbereiding van het ILG succesvol verder op te pakken.

Naast de oud-minister bestaat de visitatiecommissie uit prof.dr. T.A.M. Beckers (oud-hoogleraar Universiteit van Tilburg), drs. J.D. Gabor (oud-staatssecretaris en landbouwraad), mevr. G.W. van Montfrans-Hartman (Raad voor het Landelijk Gebied), mevr. M.M. Kool (dijkgraaf waterschap Reest en Wieden), J. van Dijk (oud-gedeputeerde provincie Groningen, lid Raad voor Verkeer en Waterstaat), mr. H. Meijdam (voorzitter VROM-raad), mevr. drs. M.P.E. Stouten (programmadirecteur groene gebiedsontwikkeling van Staatsbosbeheer), mevr. drs. P.J.L. Verbugt (oud-Tweede-Kamerlid VVD) en mr. H.A. Timmerman (algemeen directeur provincie Overijssel en voorzitter Kring van Provinciesecretarissen).

De visitatiecommissie zal haar werkzaamheden in december afronden met de aanbieding van een eindrapport aan de voorzitter van het IPO, de heer J. Franssen. Ook zal de commissie per provincie een rapport opstellen.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet