NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer in 2006 beperkt open

12 oktober 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) in 2006 beperkt open. Het aantal aanvragen voor 2005 was, net als in de jaren ervoor, groot en overschrijdt de geplande groei. Alle aanvragen in 2005 zijn toegekend. Dit heeft echter geleid tot forse overschrijdingen van het budget. Hierdoor wordt de regeling in 2006 slechts beperkt opengesteld.

De regeling wordt in 2006 slechts beperkt opengesteld voor drie categorieën: ten eerste vindt de minister continuïteit in het agrarisch natuurbeheer van belang. Daarom wil hij dat de huidige deelnemers, van wie de beschikking afloopt dit jaar, in de gelegenheid worden gesteld om opnieuw deel te nemen aan de SAN. De tweede categorie waarvoor de SAN wordt opengesteld, betreft de kwaliteitsverbetering van het huidige weidevogelbeheer. Dit betekent bijvoorbeeld, dat een bestaande beschikking voor nestbescherming tussentijds omgezet mag worden in een beschikking voor een beheerpakket met uitgestelde maaidatum, of aangevuld kan worden met vluchtheuvels.
Ten derde geldt de openstelling voor de SAN-ganzenpakketten. Hiermee voldoet de minister aan internationale verplichtingen.

Deze maatregelen leiden tot grotere ecologische effectiviteit. Zij zijn belangrijk voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden in Nederland.

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet