NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Task Force Ruimtewinst van start

14 oktober 2005

Op vrijdag 14 oktober gaat de Taskforce Ruimtewinst (TFR) van start. De TFR stimuleert efficiŽnt ruimtegebruik door de creativiteit en samenwerking van bedrijfsleven en provincie samen te brengen. De TFR is een initiatief van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland en wordt door Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing, officieel aangesteld.

De TFR bestaat zes 'ervaringsdeskundigen' op het vlak van projectontwikkeling en bouwen en uit projectleiders van de provincie. De ervaringsdeskundigen zijn Wienke Bodewes (directeur Ymere), Jacques Kwak (directeur Boer Hartog Hooft), Anna Vos (Bouwfonds MAB), Renee Hoogendoorn (directeur Strategisch Projecten ING Real Estate) en Nico Kraakman (bewoner en ondernemer). De voorzitter van de TFR is Han ter Heegde, Burgemeester van Heerhugowaard.

GS willen actie op het gebied van efficiŽnt ruimtegebruik omdat zij de balans tussen wonen, werken en recreŽren ook voor de toekomst willen veiligstellen. Ton Hooijmaijers: 'Dat kan alleen als er goede oplossingen bedacht worden voor het grote programma van woningen en bedrijven dat er nog in Noord Holland gerealiseerd moet worden in de komende decennia'. Han ter Heegde: 'Ruimtewinst kan alleen succesvol als we bouwen wat mensen echt willen'.

Om Ruimtewinst te bereiken moeten de partijen gezamenlijk aan de slag: Provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en bewoners. Niet op basis van regels en kaders maar inventief zoekend naar oplossingen die werken. Daarom is het belangrijk dat de TFR bestaat uit mensen van de overheid en van de markt. De TFR neemt een aantal projecten bij de kop om te laten zien dat er oplossingen zijn voor het intensiveren van stedelijke gebieden die zowel ruimtewinst als kwaliteit opleveren. De TFR richt zich op het wegnemen van hobbels: de 'assists' van de TFR moeten direct effect hebben op de voorspoedige voortgang van het project.

Met de TFR wil de discussie aanjagen over de kwaliteit van onze steden en het groen er om heen. De assists van de TFR dienen hierbij als voorbeelden van goede oplossingen, die andere projecten op ideeŽn kunnen brengen.

Gedurende de twee jaar dat de TFR actief is, wordt tien projecten opgepakt. Samen met andere instellingen wordt op de website van de TFR een kennisbank ingericht ideeŽn en ervaringen op het gebied van ruimtewinst. De assists van de TFR worden hierin ook opgenomen. Daarnaast is er een prijsvraag voor projecten met ruimtewinst in Noord Holland met vier prijzen ter waarde van Ä100.000.

De TFR geeft de komende twee jaar 11 nummers uit van het blad TFR-update, waarin alle vorderingen van de TFR worden weergegeven. Het eerste nummer verschijnt in het kader van de startbijeenkomst.

Voor meer informatie over de TFR: www.noord-holland.nl/ruimtewinst  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet