NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten en landbouw slaan handen ineen voor duurzaam beheer Wormer- en Jisperveld

14 oktober 2005

Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Waterland en boeren gaan nieuwe afspraken maken over het beheer van het Wormer- en Jisperveld. Er bestaat bij beide partijen veel elan om zaken te doen en deze vast te leggen in langjarige afspraken. Daarbij moet een goede weidevogelstand samengaan met een duurzame toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied. Vandaag hebben Natuurmonumenten en Agrarische Natuurvereniging daartoe een intentieverklaring getekend tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen.

Het beheer van het waardevolle Waterlandse landschap is danig in de problemen gekomen. De kosten van het beheer, zeker van percelen die alleen per boot bereikbaar zijn, zijn veel hoger dan de vergoedingen die het rijk hiervoor beschikbaar heeft. Mede als gevolg hiervan is het lastig om het grasland rijk aan weidevogels te houden.

Beide partijen slaan nu de handen ineen om tot een goed beheer te komen. Carolien Praag, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging, zei blij te zijn dat er nu echt zaken kunnen worden gedaan voor het behoud van dit internationaal unieke gebied. Ze benadrukte dat de kans van slagen nu groter is dan ooit, maar dat dit voor boeren en weidevogels waarschijnlijk ook de laatste kans is. Veel boeren beheren ook nu al land voor Natuurmonumenten en doen daarnaast op hun eigen land op grote schaal aan natuurbeheer. Zij zijn bereid om méér land van Natuurmonumenten te beheren, maar daartoe moeten duurzame afspraken worden gemaakt over het beheer en over passende vergoedingen. Krijn Jan Provoost, regiodirecteur van Natuurmonumenten, benadrukte dat het zijn organisatie menens is met de samenwerking, omdat de boeren onmisbaar zijn voor een goed beheer van het veld. Natuurdoelen en bedrijfseconomie moeten dichter bij elkaar worden gebracht, stelt hij, en voor Natuurmonumenten zijn daarbij alle middelen bespreekbaar die bijdragen aan het gewenste doel. Nu de boeren aanbieden om meer natuur te beheren, wil Natuurmonumenten die kans aangrijpen. Daarnaast heeft het veld een stevige opknapbeurt nodig, stelt veehouder Bart Edel. Hij benadrukt dat er ook meer graasdieren nodig zijn om het gebied niet verder te laten verruigen, en nieuwe stallen die ruige mest produceren. Maar vooral is een goed beheer gebaat bij 'meer handen aan het veld' .

De afspraken tussen Natuurmonumenten en veehouders zullen tweede helft 2006 hun beslag moeten krijgen. Intussen staan er op enkele plekken in het land borden 'werk in uitvoering' die de samenwerking in woord en beeld benadrukken. Het eerste werkbord werd vandaag door Carolien Praag en Krijn Jan Provoost onthuld.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet