NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Brabant wijzigt beleid beregeningsvergunningen

14 oktober 2005

Er komt een nieuw voorschrift over de maximum diepte van de put. Daarnaast is de ligging van de putten door de Provincie Noord-Brabant in kaart gebracht. De houders van een vergunning ontvangen hierover binnenkort een brief.

In de periode 2000 - 2004 is de ligging van alle beregeningsputten ingemeten. Daarnaast is in het waterbeleid van de provincie opgenomen dat het diepe grondwater gereserveerd moet worden voor de drinkwatervoorziening en aanverwante producten. Voor beregening, maar ook bijvoorbeeld industriële onttrekkingen zoals koelwater, betekent dit beleid dat deze onttrekkingen op termijn ondiep moeten plaatsvinden. De provincie hanteert daarbij een grens van tachtig meter tussen diep en ondiep grondwater.

Wijzigingen in beregeningsvergunning
Concreet voegt de provincie een voorschrift toe dat inhoudt dat een put vervangen mag worden door een put van maximaal tachtig meter diep. Overigens hoeven bestaande diepe putten nu niet vervangen te worden. Daarnaast neemt de provincie de ligging van de putten op in de vergunning en worden deze weergegeven op een kaart. De vergunninghouder krijgt hierdoor een duidelijker beeld welke putten hij mag gebruiken en de provincie kan hierdoor effectief toezicht houden.

Brief
Ongeveer 6700 vergunninghouders ontvangen een brief van de provincie met het voornemen om hun beregeningsvergunning te wijzigen. Als zij het niet eens zijn met dit ontwerpbesluit kunnen zij schriftelijk reageren. Uiteindelijk ontvangt iedere vergunninghouder een definitief besluit waarbij op één papier de gehele vergunning is opgenomen.

Nieuwe inmeetronde beregeningsputten
Niet iedere houder van een vergunning ontvangt nu een brief. De provincie laat bij 700 vergunninghouders alsnog de ligging van de (ontbrekende) putten inmeten. Nadat de inmeetronde is afgerond ontvangen deze vergunninghouders alsnog een vergelijkbare brief.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet