NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese unie moet ambitie tonen

18 oktober 2005

'De Europese Unie moet ambitie tonen en klimaatafspraken nakomen. Alleen op die manier heeft het gezag om andere landen actiever bij het klimaatbeleid te betrekken.' Dit zei staatssecretaris Van Geel (milieu), tijdens een vergadering van de Europese milieuministers† in Luxemburg.

Verdergaande reducties nodig
Om de grote risico's van klimaatverandering te beperken, heeft de Europese Unie als uitgangspunt dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag toenemen ten opzichte van het preÔndustriŽle niveau. Om onder die grens te blijven stelt de Europese Unie dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd tot mogelijk 50% moet worden teruggebracht in 2050 ten opzichte van 1990. Volgens Van Geel is het van groot belang dat rijke landen het goede voorbeeld geven en verantwoordelijkheid nemen. Dit zou betekenen dat industrielanden, inclusief de Verenigde Staten, reducties moeten realiseren tot 30% in 2020 en 80% in 2050.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Europa kan niet alleen de wereldwijde klimaatverandering oplossen. Andere landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, die het Kyoto-protocol niet hebben ondertekend, zullen hun bijdrage moeten leveren. Ook snel groeiende ontwikkelingslanden, zoals China en India, moeten in toekomst een veel actiever klimaatbeleid voeren. Zij zijn immers in toenemende mate verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Om die landen erbij te betrekken is het volgens Van Geel van belang om ontwikkelingslanden te helpen met energiebesparing en meer duurzame energievoorziening.†

Klimaatbeleid na 2012
'Het Kyoto-protocol is een noodzakelijke eerste stap, verdergaande maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering aan te pakken,' aldus de staatssecretaris. Volgens de bewindsman is het van belang dat ook andere landen, zoals de Verenigde Staten, de 2 graden doelstelling onderschrijven. Om de zekerheid te hebben dat ook andere landen maatregelen nemen, is het volgens hem van belang dat de afspraken niet vrijblijvend zijn en in VN-verband worden gemaakt.

Klimaatconferentie
In Luxemburg hebben de Europese milieuministers conclusies aangenomen ter voorbereiding van de grote VN-klimaatconferentie, die van 28 november tot en met 9 december in Canada (Montreal) plaatsvindt. Op die klimaatconferentie moeten de onderhandelingen starten voor het klimaatbeleid na 2012, als het Kyoto-protocol afloopt. Op de conferentie zijn meer dan 100 landen vertegenwoordigd.

Emissiehandel
Ook heeft Van Geel gepleit om zo snel mogelijk het Europese emissiehandelsysteem bij te stellen. Zo blijken er veel meer kleine bedrijven te zijn die onder het systeem vallen. Dat is volgens hem onnodig en niet effectief. Bovendien moet er volgens hem een duidelijke definitie komen van verbrandingsinstallaties. Hiervoor worden nu verschillende interpretaties gebruikt , die het level playing field voor bedrijven verhinderen.( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=21633 )
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet