NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verstening Groene Hart is te vermijden

30 september 2005

De plannen om in de Oude Rijnzone zo'n zeven nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen, zijn gebaseerd op drijfzand. Dat blijkt uit onderzoek dat verricht is in opdracht van Milieudefensie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. De 'Ontwerp Transformatievisie Oude Rijnzone', waarin wordt gepleit voor 150 hectare nieuw bedrijventerrein in het gebied tussen Leiden en Bodegraven, midden in het Groene Hart, komt daarmee op losse schroeven te staan.

Uit de studie, die STOGO-onderzoek+advies voor de milieuorganisaties uitvoerde, blijkt dat het overgrote deel (90 procent) van de vraag naar bedrijventerreinen niet voorkomt uit nieuwe werkgelegenheid, maar uit behoefte aan nieuwe panden voor bedrijven die al gevestigd zijn in de regio. Aan die behoefte kan voor een groot deel worden voldaan door bestaande leegstaan-de en verpauperde panden te renoveren of te slopen, zoals de Rijnhaven in Alphen a/d Rijn.

De gemiddelde levensduur van een bedrijfspand is 40 jaar. Door elk jaar 2,5 procent van de bestaande terreinen grondig op te knappen - in 40 jaar dus 100 procent - wordt voorkomen dat steeds meer panden verpauperen. Een deel van die terreinen kan worden omgezet in woning-bouw, zodat de benodigde financiŽn binnenkomen. Veel kostbaar groen wordt zo gespaard.

"'Nieuw voor oud' in plaats van 'nieuw naast oud' sluit ook beter aan bij het streekplan Zuid-Holland Oost, waarin staat dat de vraag naar bedrijventerreinen vooral moet worden opgevangen door het herstructureren en intensiever benutten van bestaande bedrijven-terreinen,' aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie.

Niet alleen het aanbod van ruimte op bestaande verpauperde terreinen wordt fors onderschat, ook de vraag naar nieuwe terreinen wordt in de Ontwerp Transformatievisie juist schromelijk ůverschat. 160 Hectare nieuw bedrijventerrein zou een groei van de huidige oppervlakte aan bedrijventerreinen betekenen van maar liefst 36 procent! Uit het onderzoek van STOGO blijkt dat door het opknappen van bestaande terreinen en door uit te gaan van een reŽle vraagraming er hooguit 50 hectare aan nieuwe terreinen nodig is, een besparing van ruim honderd hectare.

'De ruimteclaims voor nieuwe bedrijventerreinen zijn absurd,' volgens Willem Verhaak. 'Ons land is te klein voor zulke verspilling. Zeker nu de werkgelegenheid in de sector die zich op bedrijventerreinen vestigt, zoals industrie, bouw, groothandel, transport en distributie, nauwelijks meer groeit. De verstening moet stoppen. Dat kan, want het is niet nodig.'  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet