NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer Landgoederen mogelijk in Zuid-Holland

21 september 2005

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe landgoederen in hun provincie aanzienlijk te verruimen. Dat betekent onder andere dat nu nog maar 5 hectare grond nodig is om een landgoed te kunnen oprichten. Tot nu toe is de ondergrens die werd gehanteerd minimaal 10 hectare.

Nieuwe uitgangspunten
Verder mogen landgoederen nu in principe in heel Zuid-Holland gevestigd worden, behalve in bestaande en nieuwe natuurgebieden en in bestaande recreatiegebieden. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een 'grote ruimtelijke kwaliteitsverbetering'. Daarnaast is de toegestane bouwomvang aanzienlijk vergroot. Tot nu toe mocht een landhuis maximaal 2000 kubieke meter groot zijn bij minimaal 10 hectare landgoed. Dit is nu vervangen door maximaal 1000 vierkante meter oppervlak dat bebouwd mag worden, bij minimaal 5 hectare van het landgoed. De bouwhoogte van het landhuis moet daarbij wel in overeenstemming zijn met de bouwhoogte in de omgeving.

Nieuwe toegankelijke natuur
De aanleg van nieuwe landgoederen in de provincie is sinds 2001 mogelijk, maar in de praktijk bleek de eis van minimaal 10 hectare oppervlak in combinatie met het geringe bouwvolume een belangrijke belemmering voor initiatiefnemers om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan. Het college van gedeputeerde staten (GS) hoopt dat er met deze verruiming van de regels meer nieuwe en voor het publiek toegankelijke natuur gecreŽerd wordt. Aan de voorwaarde dat op het landgoed minstens 90% voor het publiek toegankelijke nieuwe natuur gerealiseerd moet worden, heeft het college van GS namelijk vastgehouden.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet