NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese natuurverbindingen noodzakelijk

26 september 2005

Om de teruggang in biodiversiteit te keren is een robuust Europees netwerk van ecologische verbindingen nodig.' Met deze oproep beŽindigden Europese natuurorganisaties afgelopen zaterdag in Apeldoorn de eerste Europese Natuurconferentie. Natuurmonumenten, organisator van de conferentie, pleit al langer voor internationale schakels tussen waardevolle natuurgebieden.

Wild
In een conferentiebijlage van maandblad Van Nature zegt voorzitter Herman Wijffels dat het tijd is voor een offensieve aanpak voor natuurbescherming. Naast het realiseren van betere verbindingen tussen Nederlandse natuurgebieden moeten er ook omvangrijke grensoverschrijdende verbindingszones komen. Een Europese variant van onze Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gewenst. Wild kan zich dan eenvoudiger verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied.

Ketelwald
Eerder dit jaar verwierf Natuurmonumenten twintig hectare landbouwgrond bij natuurgebied Sint-Jansberg ten noorden van Venlo. Het gebied grenst aan het Duitse Reichswald. Door natuurherstel wordt de oude smalle 'corridor' uitgebreid en verbreed zodat edelherten ook over de grens voedsel kunnen zoeken. Binnen dit project 'Ketelwald' werken Duitse en Nederlandse natuurorganisaties samen. Een Duitse minister en een gedeputeerde van de provincie Limburg knipten in januari symbolisch een gat in een wildraster aan de zuidkant van het Reichswald. Het Ketelwald is daarmee een goed voorbeeld van een grensoverschrijdende verbinding tussen natuurgebieden.

Veluweroute
Tijdens de Europese natuurconferentie in Apeldoorn presenteerde 'natuur-econoom' Tom Bade een plan voor de totstandkoming van 'de Veluweroute': ťťn groot aaneengesloten Nederlands natuurgebied dat aansluit op Duitse natuurgebieden. Zijn boodschap: om Europese natuur op elkaar te kunnen laten aansluiten is het noodzakelijk haast te maken met het verbinden van Nederlandse natuurgebieden.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet