NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurprijs voor Peter van Wijmen

26 september 2005

Voormalig Tweede Kamerlid Peter van Wijmen heeft afgelopen zaterdag de Oudemansmedaille ontvangen uit handen van Herman Wijffels, voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten. Deze erepenning wordt bij gelegenheid toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van de natuur.

Hoogleraar
Van Wijmen nam zaterdag afscheid als voorzitter van het Brabants Landschap. Hij was van 1998 tot 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA. In die periode hield hij zich onder andere bezig met staatsrecht en milieubeheer en sprak hij met gezag over het ruimtelijke-ordeningsrecht en natuurbescherming. Sinds 2001 is hij hoogleraar natuurbeschermingsrecht in Tilburg. Op dit moment is Van Wijmen lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

Bevlogen
Wijffels noemde Van Wijmen "een bevlogen natuurbeschermer bij uitstek, met veel ervaring, deskundigheid en enthousiasme." In veel functies heeft hij op de bres gestaan voor de natuur en het milieu. Dat deed Van Wijmen onder andere als advocaat en procureur in Breda, later als lid van de Tweede Kamer en als lid van de Raad voor het Landelijk Gebied. Daarnaast vervulde hij verschillende vrijwilligersfuncties bij Natuurmonumenten en het Brabants Landschap.

Kritisch
Bij Natuurmonumenten was hij bestuurslid en bij het Brabants Landschap vanaf 1977 voorzitter. Van Wijmen volgde het overheidsbeleid kritisch. "In al uw functies sprak u telkens de overheid aan die, in uw visie, dient op te komen voor bescherming, instandhouding, behoud en herstel van natuur", aldus Wijffels.

Erepenning
Eerder ontvingen onder andere Peter Nijhoff, Viktor Westhoff, Marijke Augusteijn en Ivo de Wijs de Oudemansmedaille van Natuurmonumenten. Deze erepenning wordt sinds 1970 uitgereikt en is vernoemd naar de eerste voorzitter van de vereniging, dr. J. Th. Oudemans. Op de penning staat het opschrift: 'De mannen van het eerste uur waren bij de tijd,' waarmee wordt verwezen naar de grondleggers van Natuurmonumenten. Verder staat er de tekst op 'Natura dux nobis et auspex' (de natuur is onze leidsvrouw en beschermster).
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet