NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Alle duinen op goeree beschermd natuurgebied

20 september 2005

Natuurmonumenten heeft 417 hectare buitendijks natuurgebied op Goeree in erfpacht gekregen van de Dienst der Domeinen. Het gebied, Noord Pampus geheten, sluit aan op de Kwade Hoek.

Schorzijdebijen
De vereniging beheert nu alle duinen op Goeree. Noord Pampus is een van de weinige buitendijkse natuurgebieden in de Delta. Er broeden diverse kustvogels en in het gebied leeft ook een kolonie schorzijdebijen.

Duinvorming
De zee laat zich nog duidelijk gelden. Vijf tot zes keer per jaar loopt het gebied helemaal onder. Het spel van wind en water zorgt ervoor dat zich jonge duinen vormen. Kluten, strandplevieren en sterns broeden er; dergelijke buitendijkse broedgebieden zijn uitzonderlijk in Nederland.

Zeekraal
Op de strandvlaktes groeien zeekraal en zeeaster. In de stuifduintjes leven schorzijdebijen Ún hun vijand de zeer zeldzame schorviltbij. De schorzijdebijen halen hun voedsel voornamelijk van zeeasters.

Beheer
Vorig jaar kreeg Natuurmonumenten de Oost- en Middelduinen (ruim tweehonderd hectare) van Evides Waterbedrijf in erfpacht. Daarvoor had het Waterschap Goeree-Overflakkee de aangrenzende Waterschapsduinen in gebruik gegeven aan Natuurmonumenten; hierbij gaat het eveneens om zo'n tweehonderd hectare. Tot nu toe was het beheer van Noord Pampus in handen van Rijkswaterstaat.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet