NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Land van Later gaat van start!

8 september 2005

Op dinsdag 13 september start in het Land van Ooit de provinciale campagne 'Land van Later'.
Land van Later is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en Milieu Centraal in samenwerking met zes Brabantse gemeenten. Gedurende drie maanden ontvangen de inwoners van Tilburg, Boxtel, 's-Hertogenbosch, Breda, Waalwijk en Schijndel via de gemeentelijke informatiebalies veel tips en praktische adviezen om zélf bij te dragen aan een beter milieu.

Duurzaam consumeren: lekker leven met oog voor de toekomst
'Hoe krijg je mensen geďnteresseerd in een tamelijk abstract thema als duurzaam consumeren?' Dat was de vraag bij de start van het project. Bij Land van Later wordt begonnen bij heel concrete zaken, op een moment dat gemeenten toch al contact hebben met hun burgers. Het kan gaan om contacten aan de balie, om contacten op de gemeentelijke website of bijvoorbeeld het versturen van de afvalkalender. In het project worden deze 'natuurlijke' contactmomenten benut voor het bieden van passende informatie over zogenaamde 'handelingsperspectieven' (wat kun je zélf doen?). Zo wordt het moment van afhalen van een rijbewijs benut om informatie te verstrekken over zuinig autorijden. En het inschrijven bij de gemeente wordt aangegrepen om iets te vertellen over milieuvriendelijk klussen en verbouwen. Dat je door zélf bij te dragen aan een beter milieu, niet hoeft in te boeten aan comfort, blijkt wel uit de 'pay-off' van het project: lekker leven, met oog voor de toekomst!

Gebrek aan kennis
Uit onderzoek in Brabant is gebleken dat het burgers vaak ontbreekt aan kennis over wat ze zelf in hun situatie kunnen doen om het milieu minder te belasten. Gekozen is voor laagdrempelige tips die makkelijk te doen zijn, bijvoorbeeld het op peil houden van de bandenspanning van je om brandstof te besparen. Of: het vervangen van een oude douchekop door een waterbesparende. Vooralsnog is gekozen voor informatie over de volgende vijf thema's: verbouwen, klussen&inrichten, tuinieren, autorijden en afval. Voor deze vijf thema's zijn flyers gemaakt, met daarop een aantal praktische tips. Bijvoorbeeld: Deze krijgen mensen uitgereikt aan de gemeentelijke balies, waar ze paspoort, rijbewijs etcetera afhalen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.landvanlater.nl. Op de website staat meer achtergrondinformatie, is een fotowedstrijd opgenomen en staan links naar de deelnemende gemeenten.

Land van Ooit
Dat de officiële start van de campagne plaatsvindt in het Land van Ooit is niet toevallig. Land van Later gaat immers over de toekomst. Een toekomst waar de kinderen van nu in zullen leven. Zij zijn in feite de bewoners van het Land van Later. Om het belang van de kinderen in dit project aan te geven, is daarom gekozen voor een startmanifestatie in het Land van Ooit, waar de kinderen immers de baas zijn. Jonge ridders zullen de wethouders van de zes deelnemende gemeenten de eerste flyers aanbieden. Onderdeel van de campagne is een foto-estafette. Annemarie Moons - milieugedeputeerde - en Chris Bruijnes - directeur van Milieu Centraal - geven hier het startschot voor. Zij roepen hiermee alle Brabanders op om in beeld te brengen wat voor hen het 'goede leven' symboliseert, en wat ze in ieder geval willen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit alles met het oog op een Land van Later, waar het ook goed toeven moet zijn voor de generaties die na ons komen.

Naar een duurzaam Brabant
De campagne loopt van medio september tot eind december 2005. Land van Later is één van de projecten uit het provinciale programma 'Naar een duurzaam Brabant'. Met dit programma geeft de provincie aan werk te willen maken van duurzame ontwikkeling. Land van Later vindt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg in 2006 en 2007. Dit betekent dat vanaf 2006 ook andere Brabantse gemeenten mee kunnen doen aan Land van Later.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet