NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeldzame monniksgier Oostvaardersplassen dood

16 augustus 2005

Gisteravond is de monniksgier, die al sinds maart in het natuurgebied de Oostvaardersplassen verbleef, onder de trein gekomen en doodgegaan. Deze monniksgier was het enige in Nederland aanwezige exemplaar. De monniksgier is één van de grootste roofvogels op aarde, maar ook één van de zeldzaamste. Normaal gesproken komt de monniksgier voor in Zuid-Europa en Azië. Daarom is het bijzonder dat dit dier zo'n lange tijd in de Oostvaardersplassen is geweest.

Afgelopen maart streek de monniksgier in de Oostvaardersplassen neer. Het bleek een vogel te zijn van een herintroductieprogramma uit Frankrijk. Door deze herintroductieprogramma's wordt geprobeerd het aantal in Europa levende monniksgieren te vergroten. De betreffende vogel, een vrouwtje met de naam 'Carmen', werd in mei 2003 vergiftigd gevonden in Extremadura (Spanje). In februari 2005 werd de roofvogel in Baronnies, Rhônes-Alpes in Frankrijk geheel hersteld weer losgelaten. Eerder dit jaar werd 'Carmen' gesignaleerd in België. Gisteren kwam de imposante roofvogel onder de trein. Staatsbosbeheer zal het dier schenken aan Naturalis, het Natuur Historisch Museum in Leiden.

Van oudsher kwamen monniksgieren in Nederland voor. Met het veranderen van het landschap in West-Europa is ook de in Europa levende populatie monniksgieren onder druk komen te staan. Op dit ogenblik leven er in de gebieden rond het Middellandse Zee gebied nog circa 1200 exemplaren. De aanwezigheid van de monniksgier in de Oostvaardersplassen onderstreept het belang van grote aaneengesloten natuurgebieden met kuddes in het wild levende grazers. Het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer met het verbeterde predatormodel, waarbij zwakke dieren worden gedood voor ze sterven van de honger en waarvan de kadavers blijven liggen, geeft grote aaseters als gieren, zeearenden en raven weer een kans.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet