NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Statencommissies Drenthe gaan samen in Commissie Omgevingsbeleid

13 juli 2005

Provinciale Staten van Drenthe hebben vandaag besloten de Statencommissies Milieu, Water en Groen en Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit samen te voegen tot ťťn Commissie Omgevingsbeleid. De nieuwe commissie gaat op maandag 12 september van start en zal telkens op maandag om 9.00 uur vergaderen.

EfficiŽnter
De samenvoeging van de commissies is een van de maatregelen die de staten nemen om efficiŽnter te werken. Het samenvoegen van de commissies scheelt in elk geval 8 commissievergaderingen per jaar. Daarnaast is er inhoudelijk een grote samenhang tussen de onderwerpen die in de commissies behandeld worden. Na de zomer nemen de staten besluiten over andere maatregelen om de efficiency te verbeteren en het statenwerk aantrekkelijker te maken voor burgers.

Samenstelling en onderwerpen
De nieuwe Commissie Omgevingsbeleid gaat uit 23 statenleden bestaan. Voorzitter wordt Albert Lanting (VVD), die nu nog de Commissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit voorzit. De commissie adviseert en overlegt over alle onderwerpen op het gebied van landbouw, milieubeheer en -hygiŽne, energiebeleid, waterbeheer en waterschappen, plattelandsontwikkeling, natuur en landschap, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting dorps- en stadsvernieuwing, verkeer en (openbaar) vervoer, wegen en kanalen en de Regiovisie Groningen-Assen.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet