NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Archeologisch informatiepunt Wijster

28 juli 2005

Voor de realisering van een archeologisch informatiepunt krijgt Dorpsbelangen Wijster een Leaderbijdrage van 20.000 euro. Het initiatief 'Archeologisch informatiepunt Noorderes Wijster' maakt deel uit van het project Vitale Dorpen. Behalve voor dit project zijn in het Drents-Friese Leadergebied subsidies beschikbaar gesteld voor een project dat aandacht vraagt voor de armoede, een kunstproject van Landschapsbeheer Friesland en een project ter versterking van het ondernemerschap op het platteland.

Het project 'Archeologisch Informatiepunt Noorderes Wijster' gebruikt de Europese subsidie voor de plaatsing van een informatieplateau met een bronzen maquette van een boerenerf uit de bloeitijd van de nederzetting, een kijkscherm waarop het dorp op de oorspronkelijke plek is te zien en de aanleg van parkeergelegenheid voor de bezoekers. Ruim 4.000 euro gaat naar Colonies of Benevolence, een project dat zich bezighoudt met het armoedevraagstuk en in dat verband een relatie legt met de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Zo is contact gelegd met een organisatie in Zambia met vijf landbouwkoloniŽn, die vergelijkbaar zijn met de voormalige koloniŽn van de maatschappij. Tussen deze Zambiaanse organisatie en de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Vledderveen en Vledder bestaat sinds begin dit jaar een dorpenband. Andere initiatieven zijn de inrichting van een klein informatie- en documentatiecentrum, voorlichtingsavonden en lezingen met als thema armoedebestrijding.

Landschapsbeheer Friesland krijgt 5.000 euro voor een in augustus te organiseren kunstproject, waarbij de alleenstaande boom in het middelpunt staat. Als onderdeel van de kunstmanifestatie Open Stal in Olderberkoop wordt een expositie ingericht, een kunstroute uitgezet en een geÔllustreerd boek uitgegeven. Een ander Fries project betreft het versterken van het ondernemerschap op het platteland. Daartoe wordt onder meer op 14 september in Olderberkoop een symposium georganiseerd. De Ondernemersvereniging Olderberkoop krijgt voor het project een subsidie van ruim 10.000 euro, dat ten laste komt van het Drents-Friese Leaderbudget.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet