NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman heeft rapport van de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij in ontvangst genomen

8 juli 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het adviesrapport van de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij in ontvangst genomen.

De commissie, onder voorzitterschap van de heer prof. drs. F.A. Maljers, is in november 2004 door Veerman ingesteld en had als hoofdopdracht om advies uit te brengen over de hoogte van de aan de kokkelsector te betalen nadeelcompensatie, mede gelet op de nationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke kaders. Veerman heeft de commissie ook om advies gevraagd over de kosten en uitvoerbaarheid van een sociaal plan.

De instelling van deze adviescommissie vloeit voort uit het kabinetsbesluit van zomer 2004 om de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee met ingang van 1 januari 2005 te beëindigen. Dit besluit volgt uit de kabinetsreactie op het rapport 'Ruimte voor de Wadden' van de Adviesgroep Waddenzeebeleid.

Veerman zal het advies bestuderen en zich vooral een oordeel vormen of hier sprake is van een redelijke vergoeding voor de gevolgen van het kabinetsbesluit om de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee te beëindigen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid zal dit enige tijd kosten. Veerman zal het advies gebruiken als basis voor een kabinetsbesluit over een definitieve schaderegeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cindy Heijdra van het ministerie van LNV.

Zie ook het adviesrapport op de website van LNV: Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee (pdf-bestand 287 kB)  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet