NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Safari Bloemendalerpolder en KNSF-terrein druk bezocht

21 juni 2005

Afgelopen zaterdag 18 juni organiseerde het Ontwerpatelier een publieksdag met "Safari"door het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. Ondanks het warme weer waren er zo'n 80 deelnemers die meededen met diverse rondleidingen en groepsgesprekken. De eerste reacties op het concept-ontwerp dat gepresenteerd werd, waren positief. De bewoners reageerden met name enthousiast op de ideeŽn van het Atelier voor een aquaduct voor de A1 en op de plannen voor grote stukken duurzaam groen in de polder. Veel mensen willen dat er gebouwd wordt voor de eigen bewoners. Ook wilde men graag garanties dat na deze invulling het gebied in de toekomst niet nůg verder bebouwd wordt.

Het doel van deze publieksdag was om alle bewoners en geÔnteresseerden de kans te geven het gebied beter te leren kennen en het Ontwerpatelier van input te voorzien. Met name de interesse voor het KNSF-terrein was groter dan de groepsgrootte toeliet. Dit leidde tot teleurstellingen bij een tiental mensen omdat zij niet naar het KNSF-terrein konden. De overige mensen hebben per fiets of te voet deelgenomen aan 'Safari's over het waterbeheer, de infrastructuur en de biologische en ecologische aspecten van het gebied.

's Middags deed een vijftigtal mensen mee aan focusgroepen over specifieke thema's. Met name de groepen over Woningbouw en Natuur en Landschap waren populair. Veel mensen gaven aan dat de woningbouw zoveel mogelijk de sfeer van de stadjes zou moeten uitstralen; geen anonieme woonwijken, maar wijken met een duidelijke 'Vechtse identiteit'. Bovendien zouden de ontwikkelingen in de polder gekoppeld moeten worden aan goede herstructurering van bestaande wijken. Ook werd nagedacht over de ontwikkelingen rond de A1 en doorgaande fietsroutes door het gebied. Een extra waterroute voor kano's en kleine bootjes door het gebied bleek ook een wens van velen.

Weer naar de tekentafel
Het Ontwerpatelier was blij met het voorzichtige enthousiasme van de bevolking deze dag. Veel mensen zijn benieuwd of deze plannen inderdaad uitgevoerd kunnen worden als je kijkt naar de luchtnormen van het auto- en vliegverkeer, de bodemgesteldheid van het gebied en het behouden van vogeltrekroutes. Het Ontwerpatelier neemt alle input mee terug naar de tekentafels. Rond 7 juli zal een nieuwe schets gepresenteerd worden.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet