NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming'

7 juni 2005

In de maand juni vinden de eerste bijeenkomsten plaats in het kader van het project 'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming'. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over alle aspecten die van invloed zijn op beslissingen om tot functieverandering te komen, van grond met agrarische of andere bestemming naar natuurbestemming. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hecht veel waarde aan het stimuleren van particulier natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het is namelijk één van de manieren om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Tegelijkertijd vraagt functieverandering naar particuliere natuur om een weloverwogen beslissing. Daarom organiseert een speciaal hiervoor samengesteld projectteam verspreid door het land verschillende informatiebijeenkomsten in 2005 en 2006.

De eerste reeks bijeenkomsten is reeds gestart. Tijdens deze zogenoemde veldbijeenkomsten krijgen belangstellenden op locatie tekst en uitleg van iemand met ervaring in particulier natuurbeheer. Ook zijn er deskundigen aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden over bijvoorbeeld de procedure, gebiedsplannen, financiën etc. Het programma beslaat één dagdeel. De bijeenkomsten vinden op elke locatie zowel 's ochtends en 's middags plaats.

Het project 'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming' wordt uitgevoerd door Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Peterink & Partners, IPC Groene Ruimte en Alterra in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet