NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 3 miljoen voor lifescape - your landscape

9 juni 2005

De Provincie Noord-Brabant heeft groen licht gekregen van Europa voor de uitvoering van het interregionale samenwerkingsproject lifescape - your landscape.

Het gaat om een subsidiebedrag van EUR 3,2 miljoen voor een periode van vier jaar in het kader van het Programma interreg IIIB Noord-West Europa. Ongeveer 40% van dit bedrag komt aan Brabant ten goede. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe regionale identiteit van het landschap bruikbaar is als strategie voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling en het versterken van natuur en landschap in Noordwest Europa. Regio's zijn voor hun ontwikkeling steeds meer afhankelijk van het imago dat ze communiceren. Het gaat om de gevoelsmatige betrokkenheid van bewoners en bezoekers, maar ook van ondernemers en investeerders. In een globaliserende wereld hechten mensen en ondernemingen juist meer aan de specifieke eigenheid en kwaliteiten van een bepaald gebied. Het landschap brengt onder andere die regionale identiteit tot uitdrukking.

Lifescape - your landscape brengt stad en buitengebied dichter bij elkaar. Het belang en de betrokkenheid van mensen op lokaal niveau bij hun regionale landschap wordt als uitgangspunt genomen, versterkt en uitgebouwd. Dit sociale kapitaal vormt de basis voor nieuwe economische dragers. Investeren in tijd, aandacht en geld opent nieuwe wegen om regionale economie en ecologische kwaliteiten van het landschap in samenhang tot ontwikkeling te brengen.

Het lifescape-partnership bestaat uit een groot aantal organisaties met hun thuisbasis in zeven verschillende regio's in vijf landen. Gezamenlijk voeren zij twintig acties uit over een periode van drie jaar (2005-2007) voor een bedrag van bijna EUR 7 miljoen. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt nu dus betaald vanuit de Europese structuurfondsen. De Provincie Noord-Brabant treedt op als algeheel projectverantwoordelijke.

De uitvoering van het project heeft in de Provincie Noord-Brabant belangrijke raakvlakken met de reconstructie van het landelijk gebied en sluit aan bij de intensivering van het provinciale natuur- en landschapsbeleid. Het zwaartepunt ligt bij De Meierij en bij de ontwikkeling van Het Groene Woud als Nationaal Landschap. Het gaat om acties van bewoners, boeren en bedrijven in hun directe leefomgeving in de vorm van proefprojecten zoals de inrichting van een landgoed als traditioneel landbouwbedrijf, boeren in combinatie met zorgtaken en in combinatie met waterbeheer. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de opzet van een Streekrekening zodat vanuit de eigen regio ook investeringen in financiŽle zin beschikbaar komen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet