NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

TEN-project realiseert ecologische netwerken

8 juni 2005

Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) juicht de samenwerking toe, zoals die plaatsvindt in het Europese project Transnational Ecological Network (TEN 3). Landen rond de Noordzee werken daarin samen aan de realisering van een ecologisch netwerk. De provincie Drenthe geeft leiding aan het project, waaraan zeven regio's in Duitsland, Engeland en Nederland deelnemen. Voor het Drentse deel van het project, de herinrichting van het Rundedal, heeft de Europese Unie 1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld uit het fonds Interreg III B North Sea Programme.

Edelenbosch zei in haar openingstoespraak dat het TEN-programma dateert uit 1999 en voortkwam uit de contacten die al tussen Duitsland en Nederland bestonden in de Nieuwe Hanzeregio. Besloten werd het Niedersachsische Fischotterschutzprogram uit te breiden naar Nederland. Al snel sloten zich toen Norfolk, Suffolk, Zuid-Jutland, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Bremen bij het project aan. Zij noemde met name de Engelse graafschappen Norfolk en Suffolk, die actief zijn in maar liefst 18 deelprojecten. Het Drentse deel van het project bestaat uit de aanleg van een ecologische verbinding langs de Runde en is onderdeel van een grotere visie "Van Bargerveen tot Dollard tou". De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert het project uit.

Het project begon vorig jaar met de aanleg van een retentiebekken bij het nieuwe tuinbouwgebied bij Barger-Compascuum. Er komt een kassengebied van 300 hectare met een gescheiden watersysteem. Het omliggende gebied wordt op een gevarieerde wijze ingericht, waardoor nieuwe leefgebieden ontstaan voor insecten en amfibieŽn, zoals kikkers. De Runde is en wordt op verscheidene plaatsen verbreed en weer zichtbaar gemaakt. In het project wordt nauw samengewerkt tussen de DLG, de gemeente Emmen, het Waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe.

De congresgangers uit Engeland, Duitsland en Nederland bezoeken het Rundeproject, evenals aan de Brualerschloot, een ecologische verbinding tussen Groningen en Nedersaksen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet