NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg intensiveert klimaatbeleid

8 juni 2005

Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Limburg 2005-2008 vastgesteld. Rode draad in dit programma: meer duurzame energie te produceren en gebruiken. Daarnaast bevat het energiebesparende plannen en plannen om efficiŽnter met energie om te gaan. Met de uitvoering van de plannen is meer dan EUR 1 miljoen gemoeid. Van het Rijk krijgt de Provincie ongeveer EUR 4 ton voor de uitvoering van het programma.

Het programma richt zich op bedrijven, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, de landbouw, de bouw en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals Klavertje-4 in Noord-Limburg en betekent een forse intensivering van de bestaande provinciale activiteiten.

Eťn van aandachtsgebieden in het programma is het opwekken van windenergie. De Provincie heeft zich eerder verplicht om binnen enkele jaren minimaal 30 MW aan windvermogen in Limburg te plaatsen. Daarom wil de Provincie extra inspanningen richting gemeenten, initiatiefnemers en bevolking verrichten om kansrijke projecten binnen enkele jaren succesvol af te ronden. Als voorbeeld geldt daarbij de goede samenwerking tussen Provincie, gemeente Kerkrade en de andere betrokken partijen. Deze heeft recent geleid tot de start tot plaatsing van windmolens in Kerkrade, die voor meer dan 2000 huishoudens groene stroom zal opleveren.

Ten aanzien van het terugdringen van het broeikaseffect wil de Provincie de internationale afspraken nakomen en hieraan proportioneel bijdragen. Zij wil een vermindering van de CO2-uitstoot van 6% in 2010 ten opzichte van1990 en een verbetering van de energie-efficiŽncy bij de industrie (2% per jaar) realiseren. Ook streeft zij ernaar dat in 2010 vijf procent en in 2020 tien procent van de totaal opgewekte energie duurzaam moet zijn.

Gedeputeerde Bert Kersten: "Alleen kunnen wij als Provincie geen succesvol klimaatbeleid voeren. Daarom ben ik blij dat het Rijk veertien Limburgse gemeenten, die aangegeven hebben dat ze hun klimaatbeleid willen intensiveren, financieel wil ondersteunen. Naast die financiŽle bijdrage is ook een goede samenwerking met vele partijen onontbeerlijk. Denk hierbij aan bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, installatiebedrijven, agrariŽrs, investeerders en maatschappelijke organisaties."  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet