NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verevening belangrijk voor ruimtelijke kwaliteit

27 april 2005

Provincies zijn steeds vaker trekker van regionale projecten als Wieringenrandmeer en IJsseldelta. Zij doen dit samen met de gemeenten. Verevening van kosten en opbrengsten voor de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied is een spannend mechanisme. Marktpartijen moeten hier aandacht voor krijgen en Freeriders moeten worden aangepakt. Dit zei gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Theo Rietkerk namens het IPO in een inleiding op het voorjaarscongres van de Vereniging van Gemeentelijke Grondbedrijven op 20 april in Ede. Het congres was geheel gewijd aan het thema regionaal kostenverhaal en verevening.

Gedeputeerde Rietkerk kondigde aan dat IPO en VNG samen meedoen aan een NEPROM-onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de komende Grondexploitatiewet als het gaat om verrekening van maatschappelijke voorzieningen (water, groen, infra) bij regionale projecten. Het IPO zit op de lijn van ruimere mogelijkheden van afdwingbaar kostenverhaal, richting verevening. In het onderzoek wordt nagegaan of financiƫle afspraken tussen overheid en marktpartijen hier in de praktijk al steun aan geven.

bron: IPO  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet