NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herintroductie hamster op de Kollenberg bij Sittard

12 mei 2005

De heer J. van der Linden, voorzitter van de hamstercommissie en de heer L. Frederix, directeur van Landschapspark De Graven, zullen op 12 mei 2005 hamsters uitzetten in het hamsterkernleefgebied de Kollenberg bij Sittard. Na het uitsterven van de populaties van de hamster in Limburg is er een fokprogramma gestart van waaruit leefgebieden worden herbevolkt waar door aangepast beheer de leefomstandigheden weer geschikt zijn voor de hamster. Na de succesvolle herintroducties van de hamster in de kernleefgebieden Sibbe, Amby en Heer wordt de hamster op deze manier teruggebracht in het vierde leefgebied op de Kollenberg.

De hamster is op de Kollenberg waarschijnlijk in 1996 verdwenen. In dit gebied worden nu ca 40 hectare akkergebied hamstervriendelijk beheerd, waarvan 30 hectare door agrariŽrs en 10 hectare door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Hiermee is het areaal geschikt gebied voldoende groot om tot herintroductie over te kunnen gaan. Op 12 mei worden 32 hamsters uitgezet onder begeleiding van onderzoeksinstituut Alterra. De ervaringen met de herintroducties in de andere leefgebieden leren, dat te verwachten is, dat omstreeks half juni de eerste jongen in het veld geboren zullen worden.

Jean van der Linden zal de komende weken een hamstercommissie samenstellen waarin boeren, fokkers, beheerders en onderzoekers deelnemen. Deze commissie zal de uitvoering van het Beschermingsplan hamster van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Provincie Limburg de komende jaren op zich nemen. Jean van der Linden ziet goede kansen om agrariŽrs ook in andere gebieden bij het beheer van de hamsterkernleefgebieden te betrekken. De hamster is een soort van het agrarisch akkerlandschap en daarom bij uitstek een soort die in stand kan worden gehouden met behulp van agrarisch natuurbeheer.

Het bestuur van Landschapspark De Graven heeft de bescherming van de hamster betrokken bij de uitwerking van het ontwikkelingsplan voor het Landschapspark en de uitvoering van dit onderdeel prioriteit gegeven. Leon Frederix geeft aan dat een projectcoŲrdinator agrarisch natuurbeheer van het Landschapspark met succes agrariŽrs heeft benaderd om mee te doen aan het beheer van de hamsterleefgebieden zodat er nu sprake is van voldoende hectares hamstervriendelijk beheerde akkers op de Kollenberg.

Binnen Landschapspark De Graven ligt naast de Kollenberg nog een tweede hamsterkernleefgebied, namelijk het gebied Munstergeleen/Puth, waar op termijn ook hamsters kunnen terugkeren.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet