NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website CLM-milieumeetlat

21 maart 2005

Vanaf 1 april aanstaande is de milieumeetlat voor bestrij-dingsmiddelen van CLM te vinden op een nieuwe website: www.milieumeetlat.nl. De meetlat is bovendien geactualiseerd en uitgebreid met risico's voor nuttige organismen en de toe-passer.

www.milieumeetlat.nl
De milieumeetlat is in een nieuw jasje gestoken. Op de nieuwe web-site kan de milieubelasting van middelen vergeleken worden. Maar wat betekenen de punten nou eigenlijk? Op de website wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de werking van de meetlat en de manier waarop de punten vastgesteld worden.

Uitbreiding
De milieumeetlat geeft de milieubelastingspunten voor waterleven, bodemleven en grondwater. Sinds kort is de milieumeetlat uitgebreid met de risico's voor nuttige organismen: bestuivers (bijen, hommels) en bestrijders (zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes, roofwantsen). De waarden in de meetlat zijn bepaald in samenwerking met Koppert Biological Systems. Daarnaast is ook het risico voor de toepasser in de meetlat opgenomen.

Actualisatie
Dit seizoen zijn er verschillende nieuwe middelen op de markt geko-men. Natuurlijk zijn deze middelen opgenomen in de milieumeetlat. Nieuwe middelen zijn SERENO en VALBON tegen Phytophthora in aardappelen, CHEKKER tegen onkruiden in verschillende granen, ASEPTA MOGETON tegen algen, bladmossen en levermossen in bloe-misterijgewassen in potten, vaste planten in containers en boomkwe-kerijgewassen, SPHERE tegen schimmels in tarwe en SIGNUM tegen schimmels in verschillende vollegrondsgroenten en aardbei in de vol-legrond. Voor ASEPTA MOGETON en SERENO gelden extra driftbeper-kende maatrgelen. De milieubelasting van de middelen is over het algemeen laag.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet