NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Greenpeace-actie tegen onnodige dolfijnensterfte in visnetten

14 maart 2005

Elk jaar verdrinken zo'n 10.000 dolfijnen in de netten van de spanvisserij op zeebaars in het Engelse Kanaal, de Keltische Zee en de Golf van Biskaje. Dat is vijf tot tien keer het sterftepercentage dat deze populaties aankunnen. Als er niets verandert dreigen deze dieren in tien jaar te verdwijnen uit deze zeeŽn. Het actieschip Esperanza van Greenpeace is op dit moment in deze wateren voor acties tegen de vissersschepen in wiens enorme visnetten soms wel vijftig dolfijnen tegelijk verdrinken. De actievoerders zijn er al enkele keren in geslaagd om visserschepen te stoppen voor dolfijnen in hun netten terecht kwamen.

Biologen aan boord van de Esperanza documenteren de verspreiding van dolfijnen en onderzoeken de dode dolfijnen die ze in zee drijvend aantreffen. De spanvisserij op zeebaars blijkt gevaarlijk voor dolfijnen. Twee vissersschepen slepen samen een net, zo groot als enkele voetbalvelden, tussen hen in. Tijdens het zeebaarsseizoen, februari tot en met maart, spoelen zo'n duizend dode dolfijnen aan op de kusten van Engeland en Frankrijk. Ze hebben vaak overduidelijke verwondingen van de netten waar ze in paniek uit hebben willen ontsnappen. "Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Meestal zinken de dode dolfijnen of worden opgegeten", vertelt Sarah Duthie, campagneleider van Greenpeace op de Esperanza.

Eerder deze week troffen de actievoerders meerdere verdronken dolfijnen temidden van een vloot vissersschepen. Aan de lichaamstemperatuur was te zien, dat de dieren nog maar net dood waren.

Greenpeace wil dat de vissers meer moeite doen om te voorkomen dat dolfijnen in hun netten verdrinken. Bijvoorbeeld door gebieden waar veel dolfijnen voorkomen te vermijden. Ook kunnen andere vismethodes worden ingezet, waarbij geen dolfijnen worden bijgevangen. De Europese Habitatrichtlijn verplicht EU-landen om dolfijnen en bruinvissen en hun leefgebied te beschermen. Echter, alle EU-landen hebben tot nu toe verzaakt om maatregelen te nemen. Greenpeace eist dat deze landen zo snel mogelijk werk maken van deze verplichting en dolfijnen en bruinvissen de hoognodige bescherming te geven.

Wereldwijd sterven 300.000 dolfijnen en walvissen door visserij, vervuiling en geluidsoverlast. Ook in de Noordzee en de Oostzee vinden honderden dolfijnen de verdrinkingsdood in de netten van de visserij. In hun campagnes dringt Greenpeace aan op een beter beheer van de zeeŽn. Zo wil Greenpeace dat, net als op land, natuurreservaten op zee worden ingesteld zodat de natuur en commerciŽle visbestanden zich kunnen herstellen.

De actievoerders en onderzoekers aan boord van Greenpeaceschip Esperanza zijn telefonisch bereikbaar. Ook is indrukwekkend beeldmateriaal beschikbaar van dolfijnen, van acties tegen vissersschepen en van de aangetroffen dode dolfijnen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet