NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Laatste resten Europees oerbos dreigen te worden vernietigd

2 maart 2005

Greenpeace gaat actievoeren in de Finse oerbossen. Ondanks protesten van Greenpeace en de inheemse bevolking worden deze laatste stukken Europees oerbos gekapt voor het vervaardigen van enveloppen, boeken en kopieerpapier. Deze eeuwenoude bossen zijn essentieel voor bedreigde dieren als de vliegende eekhoorn, de bruine beer en de grijze uil. Zij zijn afhankelijk van de rijke biodiversiteit in deze eeuwenoude oerbossen en kunnen niet leven in de eentonige productiebossen die ervoor in de plaats komen. Ook de inheemse bevolking is afhankelijk van deze laatste resten oerbos vanwege het voedsel voor hun rendieren. Daarom slaan actievoerders van Greenpeace samen met het inheemse Samivolk (beter bekend als de Lappen) hun kamp op in dit bos, pakweg 1000 kilometer ten noorden van Helsinki.

Actievoerders van Greenpeace, waaronder enkele Nederlanders, verblijven de komende tijd in Sami tenten en bewoonbaar gemaakte containers. De vrijwilligers zullen vanuit deze basis de kapactiviteiten observeren en daar waar nodig de kap tegenhouden. Daarnaast zullen ze met de Sami bevolking de stukken bos die beschermd moeten worden afbakenen.

"Dit is de laatste ongerepte wildernis van Europa, waar beren, wolven en zeldzame uilen hun toevlucht hebben gezocht. Deze laatste stukken oerbos moeten behouden blijven. Houtkap kan voldoende plaatsvinden in productiebos," zegt bossencampaigner Hilde Stroot van Greenpeace Nederland. "Greenpeace blijft strijden voor deze oerbossen tot de Finse overheid het belang van deze oerbossen onderkent en de kap stopt."

Greenpeace staat niet alleen in haar zorgen om deze oerbossen. In april 2003 riep de Europese Commissie de Finse overheid al op de biodiversiteit in Finland beter te beschermen en onlangs tikte het Mensenrechten ComitÚ van de Verenigde Naties de Finse overheid op de vingers om de rechten van de Sami zeker te stellen. "Het is toch eigenlijk ondenkbaar dat anno 2005 nog mensenrechten worden geschonden in een West-Europees land", zegt Stroot.

Al jaren vechten de Sami voor erkenning van hun rechten, maar de Finse overheid kiest voor de houtkapindustrie. Het Finse staatsbedrijf Metsńhallitus blijft kappen in deze laatste resten oerbos. Het hout uit deze kwetsbare Finse bossen komt via papierproducent Stora Enso bij verschillende Europese afnemers. Niet alleen in Finland, maar over de hele wereld worden de oerbossen bedreigd. Eerdere protesten van Greenpeace tegen het gebruik van oerbossen hebben vorig jaar een rij auteurs en uitgevers opgeleverd, die willen dat hun boeken op oerbosvrij papier worden uitgebracht. Dit jaar verschijnen de eerste oerbosvrije titels in Nederland.

Greenpeace vindt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet langer het Finse oerbos moeten verbruiken. Greenpeace heeft bedrijven als Xerox, OcÚ, Canon, Hema, V&D en Multicopy gevraagd over te stappen op oerbosvrij papier (kringlooppapier of papier met FSC keurmerk). Greenpeace wil dat afnemers van Stora Enso hun invloed uitoefenen op Stora Enso en vragen om oerbosvrije producten. Stroot: "Het is bizar dat de laatste resten Europees oerbos vernietigd worden voor enveloppen, boeken en kopieerpapier."  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet