NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Speciale website over ganzenfoerageergebieden

18 februari 2005

Sinds deze week is er via www.minlnv.nl een speciale website in de lucht over de foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten. Op deze site worden veel voorkomende vragen beantwoord. Hiermee komen het ministerie van LNV en het IPO tegemoet aan de behoefte aan éénduidige communicatie over alle zaken die betrekking hebben op de foerageergebieden.

Er worden nu vooral veel vragen over de pakketten (subsidieregelingen -agrarisch- natuurbeheer) beantwoord. Op verzoek van het IPO komt er ook een actuele stand van zaken op de site over de voortgang van het proces. Hieronder vallen kwesties als de experimenten in akkerbouwgebieden, de quick scan, op verzoek van het IPO, naar vermogensschade en de aanpak van overzomerende ganzen.

Op dit moment wordt er in alle provincies hard gewerkt aan de aanwijzing en begrenzing van de foerageergebieden. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit in de zomer is afgerond. Op die manier blijft er voor agrariërs voldoende tijd over om met het ministerie een pakket af te sluiten vóórdat de winterperiode 2005-2006 begint. (bron: ipo-nieuws)  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet