NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

landschappelijk erfgoed veiliggesteld voor de toekomst

22 februari 2005

Op woensdag 23 februari vindt bij de Middelste Molen in Cabauw (Lopikerweg West 106) de start plaats van de exploitatiestichting voor landschapgerelateerd erfgoed, een initiatief van Gedeputeerde Jan van Bergen van de provincie Utrecht en de Stichting Het Utrechts Landschap. De stichting is gelieerd aan Het Utrechts Landschap. De eerste monumenten die een plek binnen dit initiatief krijgen, zijn 22 Utrechtse molens.

Met de oprichting van de exploitatiestichting willen de initiatiefnemers de relatie tussen landschap en monumenten versterken. De meeste monumenten in het landelijke gebied hebben op de een of andere wijze een relatie met het omringende landschap. In het beheer is die relatie vaak verbroken omdat 'groene' organisaties zich met het beheer van het landschap bezighouden en 'rode' organisaties met dat van monumenten.
De exploitatiestichting, die in het werkveld vertegenwoordigd is door Het Utrechts Landschap, maakt het financieel mogelijk om het beheer van de 22 molens op een professionele en adequate wijze uit te voeren. De Stichting Utrechtse Molens eigenaar van de 22 molens heeft binnen Het Utrechts Landschap een plaats gekregen.
Het Utrechts Landschap maakt zich sterk voor het behoud van natuur ťn landschappelijk erfgoed. Naast molens zijn er ook al andere historisch waardevolle objecten aanwezig bij Het Utrechts Landschap zoals landhuizen, ijskelders, boerderijen, follies maar in de toekomst wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld forten of kastelen. Provincie Utrecht steunt de exploitatiestichting voor landschapsgerelateerd erfgoed met een eenmalige bedrag van EUR 4.000.000,- . De komende paar jaar zal dit geld worden besteed aan de restauratie van de 22 molens.

De Middelste Molen in Cabauw is een mooi voorbeeld van de filosofie van het initiatief. Molen en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op deze plek heeft zeker vanaf 1554 een molen gestaan die tot in de jaren 30 van de vorige eeuw er mede voor heeft gezorgd dat de polder werd bemalen. De huidige verschijningvorm van het landschap is voor een belangrijk deel te danken aan de Middelste Molen en de in de vorige eeuw afgebroken eerste en derde molen. De molen is inmiddels weer maalvaardig gemaakt. Later in het jaar zal een begin worden gemaakt met een noodzakelijke grootschalige restauratie. Nabij de molen staan een monumentaal gemaal en een machinistenwoning. Tevens zijn er plannen om de in de jaren 90 van de vorige eeuw afgebroken molenaarswoning weer op te bouwen. Er bestaan ideeŽn om in de molenaarswoning een expositie over het landschap in te richten.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet