NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cultuurhistorie Veenkoloniën biedt kansen voor toekomst

24 februari 2005

Vanmiddag is in Emmen het Belvedère-project Tussen Hondsrug en Hümmling van start gegaan. Gedeputeerde Hans Schaap (PvdA) en wethouder H. Jumelet (CDA) van de gemeente Emmen ondertekenden in aanwezigheid van andere betrokkenen de offerte van Grontmij die het project gaat uitvoeren. Doel van het project is om gebruik te maken van de kansen die de cultuurhistorische kenmerken van het veengebied bieden voor ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat om het natuurlijk en historisch begrensde gebied van het Zuidelijk Bourtanger Veen en het Schoonebekerdiep. Die lijn past volledig binnen de doelstellingen van de Belvedèrebudgetten van het rijk.

Voor de uitvoering van het project is een projectteam samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente Emmen, het Recreatieschap, Drents Goed, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe en de bureaus Grontmij, GFL en Bosch-Slabbers. Binnen het project wordt een grensoverschrijdende Veenatlas ontwikkeld die de verschillende ontwikkelingsstadia van het veengebied en de bijbehorende landschapsstructuren inzichtelijk maakt. Met een virtuele wandeling aan de hand van voorbeeldfoto's met toelichting en een tentoonstelling willen de projectparticipanten een beeld geven van het veengebied. Het studiegebied volgt de natuurlijke, historische begrenzing van het Zuidelijk Bourtanger Veen. Doel het project is voor een deel van het gebied te komen tot een visiekaart waarin de cultuurhistorie en het landschap van het gebied centraal staan. Op basis van die visie worden instrumenten en projecten uitgewerkt om landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw en recreatie grensoverschrijdend te beheren en te ontwikkelen. Ook worden bestuurlijke partijen bewust gemaakt van hun mogelijkheden om het gebied verder te ontwikkelen op basis van de rol die zij in het verleden - ook in de bloeiperiode - in het gebied hebben gespeeld. In december wordt de visie en uitwerking daarvan tijdens een slotconferentie gepresenteerd.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet