NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede ontsluitingsweg Kennemerstrand IJmuiden definitief van de baan

17 januari 2005

De plannen van de gemeente Velsen voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door de duinen van Velsen naar het Kennemerstrand zijn definitief van de baan. De Raad van State heeft het ministerie van LNV in het gelijk gesteld bij haar weigering om vergunning af te geven voor aanleg van de autoweg.

De discussie over de tweede ontsluitingsweg naar het Kennemerstrand speelt al vele jaren. De gemeente Velsen wil deze weg om de bezoekers van het Kennemerstrand een aantrekkelijke route te bieden. Het verkeer rijdt nu door een rommelig industriegebied. De gemeente hoopt hiermee een economische impuls te geven aan de ontwikkeling van de boulevard en de jachthaven langs het Kennemerstrand.

De Stichting Duinbehoud heeft zich steeds fel verzet tegen de nieuwe weg door de duinen. Het rustige duingebied wordt er door verstoord en er gaat waardevolle natuur verloren. Bovendien zijn er alternatieve mogelijkheden om de huidige verkeersroute naar het Kennemerstrand aantrekkelijk te maken.

De Stichting Duinbehoud werd in de hele procedure steeds gesteund door Natuurmonumenten en Milieudefensie. Uiteindelijk heeft de aanwijzing van het duingebied als beschermd natuurmonument en (Europees) Habitatrichtlijngebied de doorslag gegeven. Deze beschermde status van de aanwezige natuurwaarden was voor de Raad van State een belangrijk argument om het ministerie van LNV in het gelijk te stellen bij haar weigering om vergunning af te geven.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet