NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie: reactie VNO-NCW op halvering ruimteclaim bespottelijk

14 januari 2005

In een reactie op het gister gepresenteerde onderzoek van TU Delft en STOGO suggereert VNO-NCW vandaag dat de conclusies van het onderzoek onder andere zijn gebaseerd op een lagere economische groei. De werkgeversorganisatie is het daarom ook niet eens met de halvering van de ruimteclaim die uit het rapport blijkt en legt de resultaten naast zich neer. Milieudefensie vindt deze reactie bespottelijk voorspelbaar: de onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de nota zelf en absoluut niet gebaseerd op een lagere economische groei.

VNO-NCW heeft als kritiekpunt op het onderzoek dat wordt uitgegaan van een lagere economische groei en verwijt de milieuorganisatie hier genoegen mee te nemen. Dat is pertinent onjuist. De verlaging van de ruimteclaim is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten en van de Nota Ruimte zelf, namelijk dat wonen en werken meer met elkaar vermengd moeten worden in plaats van dat bedrijven en kantoren zich steeds meer vestigen op nieuwe bedrijventerreinen.

Een ander uitgangspunt van de Nota Ruimte is dat nieuwe bedrijventerreinen ruimte-efficiŽnter moeten worden ingericht (zoals parkeerterreinen onder de grond). Dat dit goed kan blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden. 'Het lijkt wel alsof VNO-NCW te lui geweest om het rapport echt te lezen', aldus een verbaasde Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie. 'Het is wel heel makkelijk en voorspelbaar om een milieuorganisatie in de mond te leggen uit te gaan van een lagere economische groei.'

De onderzoekers stellen ook nog dat het opknappen en beter benutten van oude bedrijventerreinen ook veel ruimtewinst kan opleveren. Dat hebben ze niet eens in de verlaagde raming meegenomen. De resultaten tonen bovendien aan dat het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen niet zal leiden tot het aantrekken van nieuwe bedrijven, zoals VNO-NCW hoopt. Deze nieuwe terreinen zullen namelijk alleen maar leegstand van bestaande bedrijventerreinen tot gevolg hebben, luidt een van de conclusies.

De werkgeversorganisatie lijkt overigens ook voorbij te gaan aan het feit dat het onderzoek weliswaar in opdracht van Milieudefensie, maar is uitgevoerd door onderzoekers van TU Delft en onderzoeksbureau STOGO, dus niet door Milieudefensie zelf.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet