NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Ruimteclaim bedrijventerreinen moet fors omlaag'

13 januari 2005

Milieudefensie roept de Tweede Kamer op de ruimteclaim van minister Dekker (VROM) voor nieuwe bedrijventerreinen fors te verlagen. Uit een vandaag verschenen rapport van de TU-Delft en onderzoeksbureau STOGO blijkt dat de werkelijke behoefte aan bedrijventerreinen ruim de helft kleiner is dan de Nota Ruimte claimt. Maandag 17 januari behandelt de Kamer de nota die het ruimtelijk beleid in Nederland voor de komende decennia zal bepalen.

Het onderzoek van TU-Delft en STOGO-onderzoek+advies laat zien dat áls minister Dekker werkelijk zou doen wat ze zelf in de Nota Ruimte beweert, er tot 2030 al voldoende ruimte is gereserveerd voor bedrijventerreinen. Bovendien, de aanleg van nieuwe terreinen trekt géén nieuwe bedrijven, maar leidt tot leegstand op bestaande bedrijventerreinen. 'De Tweede Kamer kan voorkomen dat deze zinloze verspilling van ruimte in ons land stopt,' aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie.

Door de ruimte op bedrijventerreinen intensief te benutten, wonen en werken beter te combineren en het verplaatsen van steeds meer bedrijven naar monofunctionele bedrijventerreinen tegen te gaan, bedraagt de vraag naar bedrijventerreinen tot 2020 nog maar 11.000 hectare bruto. Dat is de helft van de in de Nota Ruimte nodig geachte 23.000 ha bruto.

Het huidige aanbod (bouwrijp en harde plancapaciteit) aan bedrijventerreinen is goed voor nog eens 15.800 hectare beschikbare grond. Dus is het planologisch mogelijk maken van méér nieuwe bedrijventerrein de komende jaren volstrekt onnodig. In 2020 zal er zelfs nog een overschot aan bedrijventerrein bestaan van 4.100 hectare bruto.

'Dat betekent dat elk politiek debat over nieuwe reserveringen voor bedrijventerreinen, waaronder in Moerdijk en de Hoeksche Waard ('topprojecten' van de Nota Ruimte) achterhaald is,' aldus Willem Verhaak.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet