NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duincampings PWN niet verzelfstandigd

11 januari 2005

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben besloten niet mee te werken aan de verzelfstandiging van de PWN duincampings. Deze beslissing is gebaseerd op de reactie van Provinciale Staten op het voorstel van PWN om de campings in een aparte N.V. onder te brengen. Bij de vergadering van de statencommissie Natuur Landschap Water en Milieu (NLWM) sprak de meerderheid zich uit tegen dit voornemen.

PWN heeft afgelopen zomer de provincie om medewerking gevraagd om de gronden van de campings Bakkum, Geversduin, de Lakens en groepenkamp Berenweide in erfpacht uit te geven. Hiermee zou de eerste stap gezet kunnen worden in het onderbrengen van de duincampings onder een zelfstandige N.V.. PWN wil met de verzelfstandiging een duidelijke scheiding aanbrengen in haar hoofdfunctie, drinkwatervoorziening, en nevenactiviteiten.

In de vergadering van de commissie NLWM op 20 december gaven statenleden aan het beheer van de duincampings bij PWN te willen houden. Zij zien risico's in privatisering op lange termijn, bijvoorbeeld voor het natuurbeheer in het duingebied en ze willen een verdere commercialisering van de campings op deze wijze voorkomen. GS is daarnaast van mening dat er geen wettelijke noodzaak is voor verzelfstandiging. Zolang de exploitatie van de duincampings transparant terug te vinden is in de begroting, is de scheiding tussen hoofdfunctie en nevenactiviteiten voor GS voldoende aanwezig.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet