NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeente Utrecht belooft actie in realisatie groene gebieden

11 januari 2005

De gemeente Utrecht stelt zich in 2005 actief op in de realisatie van natuur- en recreatiegebieden rondom de stad. Deze belofte doet wethouder Marie Louise van Kleef op 6 januari tijdens de uitreiking van de Toorts der Verwachting 2005 door de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties. De gemeente zal zich actief opstellen in onder meer drie landinrichtingscommissies. Daarbij richt de instantie zich speciaal op de ecologische en recreatieve verbindingen tussen stad en ommeland, zoals tussen Overvecht en het Noorderpark. Wethouder Van Kleef ontvangt de toorts uit handen van regiodirecteur Krijn Jan Provoost van Vereniging Natuurmonumenten.

Convenant
De uitreiking van de toorts vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari op Landgoed Oostbroek. De gemeente Utrecht en de zes groene organisaties zullen dan ook het bijbehorend convenant ondertekenen, waarin de wederzijdse beloftes voor 2005 zijn vastgelegd. Naast de inbreng bij de landinrichting zal de gemeente zich inspannen om samen met Het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht de faunapassage onder de Biltsche Rading te realiseren. Ook zal Utrecht de deelname stimuleren van scholen aan het watereducatie project WATCH. Omgekeerd zullen de zes groene organisaties meedenken over de problematiek rondom luchtkwaliteit en autoverkeer in de stad. Ook werken de organisaties mee aan de beoordeling van de kwaliteit van natuurlijke zones langs de Kromme Rijn, de Vecht en de Leidsche Rijn.

Samenwerking Hydron Midden-Nederland
Op de nieuwjaarsbijeenkomst vertelt Hydron Midden-Nederland, ontvanger van de Toorts 2004, welke activiteiten zij hebben ondernomen op het gebied van natuur en milieu. Het bedrijf heeft het project 'Water in de Peiling' ondersteund. Zo wordt onder meer met financiŽle steun van Hydron Midden-Nederland binnenkort een educatieve grondwatermeter in de Eempolder geplaatst. De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben een advies uitgebracht over het ecologisch beheer en inrichting van Soestduinen. Op basis daarvan heeft het bedrijf een nieuw beheersplan geschreven. Ook over andere onderwerpen die te maken hebben met het thema 'water' is in 2004 verschillende malen overleg geweest.

Jarige
6 Januari is voor de regio Noord-Holland en Utrecht van Vereniging Natuurmonumenten ook de aftrap van de viering van haar 100-jarig bestaan. De nieuwjaarsbijeenkomst heeft dan ook een extra feestelijk tintje. Gastheer namens de zes organisaties is Krijn Jan Provoost, sinds juli 2004 regiodirecteur bij Natuurmonumenten.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet