NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

RAVON benoemt directeur

januari 2005

Het bestuur van RAVON heeft per 1 januari 2005 dhr. drs. R. W. van Westrienen (39) benoemd tot directeur. RAVON heeft de laatste jaren een snelle groei doorgemaakt en zich ontwikkeld tot een belangrijk kenniscentrum op het gebied van de bescherming en het beheer van reptielen, amfibieŽn en vissen. De directeur zal de organisatie verder professionaliseren en vormgeven.

Rob van Westrienen was tot voor kort manager van Het Natuurloket. Daarvoor heeft hij bij Wetlands International gewerkt aan het opzetten van het Oost-Europa programma en heeft hij diverse functies vervuld bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Stichting RAVON (Reptielen-, AmfibieŽn- en Vissenonderzoek Nederland) houdt zich bezig met onderzoek naar en bescherming van de inheemse reptielen, amfibieŽn en vissen, waaronder begrepen behoud, adequaat beheer en herstel van haar biotopen. Ze heeft 800 donateurs, 15 betaalde medewerkers en twee vestigingen: Nijmegen en Amsterdam. RAVON verricht (veld)onderzoek en adviseert particulieren, overheden en terreinbeherende instanties.

Andere belangrijke activiteiten van RAVON zijn:

  1. het actief beheren van een omvangrijke landelijke databank van verspreidingsgegevens van reptielen, amfibieŽn en vissen,
  2. het voorbereiden van de uitgave van een nieuwe landelijke verspreidingsatlas van de reptielen en amfibieŽn,
  3. het actief zijn op het gebied van soortenbescherming onder andere door de coŲrdinatie van landelijke beschermingsplannen van de boomkikker en de knoflookpad en
  4. landelijk verspreidingsonderzoek naar streng beschermde soorten in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de toekomst zal RAVON zich ook meer gaan bezighouden met educatie en zullen de mogelijkheden voor het opstarten van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met bestaande onderzoeksinstituten verkend worden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet