NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Zuid-Holland wil afspraken maken met Groene Hart gemeenten

14 Januari 2005

Gedeputeerde voor regio Oost, mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis - van de Beek, heeft tijdens haar bezoek aan de Groene Hart gemeente Vlist onder andere gesproken over de samenwerking in de Krimpenerwaard. "De samenwerkende gemeenten in het Groene Hart doen er goed aan na te denken over hoe zij de strategische samenwerking beter kunnen oppakken. De Groene Hart provincies kunnen actief betrokken gemeenten niet missen", aldus de gedeputeerde.

Sinds enkele jaren werkt Vlist met de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Schoonhoven op verschillende gebieden samen onder de naam 'K5'. Deze samenwerking tussen de vijf gemeenten heeft tot doel om goedkoper en effectiever te werken en de dienstverlening naar de inwoners toe te verbeteren. "Als voorzitter van de stuurgroep Groene Hart wil ik op korte termijn met alle Groene Hart gemeenten afspraken maken. De gemeenten maken samen deel uit van een uniek stuk Nederland. Daar moeten zij de winst uithalen. Om dat goed te kunnen doen zouden alle Groene Hart gemeenten zich nog actiever moeten opstellen. Daartoe moeten de gemeenten nu wel een paar stappen gaan zetten", aldus de gedeputeerde. "De Groene Hart provincies willen verder. We hebben duidelijke afspraken met het Rijk. Afgelopen week heb ik in gesprek met minister Veerman (de co÷rdinerend minister voor het Groene Hart) benadrukt dat het ernaar uitziet dat eind 2005 een, in bestuurlijk opzicht, vernieuwd Groene Hart een actueel uitvoeringsprogramma klaar heeft. Het zou echt een gemiste kans zijn als de gemeenten alleen een rol hebben bij gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's. Wij willen graag dat ze al bij het voortraject betrokken zijn. Dit is de boodschap die ik met nadruk heb overgebracht tijdens het werkbezoek aan de gemeente Vlist", aldus Lenie Dwarshuis.

Tijdens het werkbezoek is verder besproken: de structuurvisie van de gemeente Vlist, diverse zaken op het gebied van ruimtelijke ordening (locatie Vingerling, gekanaliseerde Hollandsche IJssel, herstructureringsmogelijkheden / inbreilocaties) en streekplan 'Zuid-Holland Oost.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet