NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Partijen tekenen voor Natuurbrug het Gooi

27 juni 2007

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Laren en Blaricum, de Blokker Holding en het Goois Natuurreservaat ondertekenen de intentieovereenkomst voor de Natuurbrug Het Gooi. Daarmee nemen de partijen zich voor om de natuurbrug over de A1 te gaan bouwen.

Natuurbrug Het Gooi vormt een verbinding tussen de natuurgebieden Westerheide en Noorderheide, Tafelberg en Blaricummerheide. Met de brug is een belangrijke stap gezet om versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en te herstellen. Het betekent dat dieren een groter leefgebied hebben en planten zich makkelijker kunnen verspreiden.

De brug ligt in de gemeenten Laren en Blaricum, ter hoogte van de aansluiting Blaricum/Huizen over de A1 en over de Naarderstraat. Natuurbrug Het Gooi vormt voor de gemeente Laren de entree.
Over de natuurbrug zal een fietspad aan gelegd worden voor recreatief gebruik. Ook zal onderzocht worden of de ontwikkeling van een kantoorgebouw met parkeervoorzieningen geďntegreerd kan worden in het project.

In september zal de stuurgroep een voorlopige keuze uit de tracévarianten maken. Deze zal vervolgens in oktober aan de gemeenteraden en besturen voorgelegd worden. De start van de bouw van de natuurbrug is gepland eind 2008.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet