NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen om de hoek centraal op bestuursconferentie

5 juni 2007

Donderdag 7 juni staat groen en de stad centraal op de bestuursconferentie Vitale Stad, Groene Stad. Op de bestuursconferentie gaat het om een antwoord op de vraag: Hoe realiseren we mooi en toegankelijk groen om de hoek, op maximaal tien minuten loopafstand, voor iedere stadsbewoner? Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Piet Jansen en wethouder Marijke Vos gaan daarover met maatschappelijke partijen als zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en wijk- en opbouwwerk het gesprek aan.

Parken, plantsoenen, speelweides, natuurgebieden vlakbij de stad; ieder mens heeft behoefte om in de buurt van planten en dieren te wonen. Bewoners van steden vragen daarom nadrukkelijk om meer groen in en nabij hun stad. Het kabinet wil zich inzetten op groen om de hoek voor iedere stadsbewoner, via verbetering van de kwaliteit van groen in de stad Ún via versterking van de verbinding tussen stad en platteland.

Groen biedt namelijk meer kansen en mogelijkheden dan tot nu toe worden benut. Het kan een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen op het vlak van gezondheid (obesitas, astma), integratie en sociale samenhang en economie (vestingingsklimaat).

Deze conferentie wordt georganiseerd door het programma Groene Partners. Hierin zijn het ministeries van LNV, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de 31 grote steden, de twaalf provincies en maatschappelijke partners verenigd om een extra impuls te geven aan groen in en nabij de stad.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet