NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handreiking archeologie op komst

20 dec 2006

De VNG maakt een handreiking archeologie om gemeenten te informeren over de veranderingen op dit terrein. Deze handreiking is het eerste kwartaal 2007 klaar. Hij bevat onder meer een modelverordening, model-planvoorschriften en advies over verhaalbaarheid van kosten.

Het Europese Verdrag van Valletta uit 1992, ook wel het Verdrag van Malta genoemd, regelt:

  • bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem
  • inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling
  • financiering van opgravingen: de veroorzaker betaalt.
Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. April 2006 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg aan.

Nieuwe taken gemeenten
Deze wijzigingen betekenen voor gemeenten een nieuwe rol. Met nieuwe taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van het archeologische bodemarchief. De handreiking komt tot stand in samenwerking met het Convent van Gemeentearcheologen (CGA), de rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet